Bioolja från befintliga värmeverk – målet för nya projektet

Fordonsbränsle gjord på förnybar råolja är framtidens alternativ till den fossila oljan. Just nu undersöker Kraftringen om deras värmeverk – som står stilla under de varma sommarmånaderna – kan användas för att producera miljövänlig bioolja.

Den fossila oljan som pumpas upp är som bekant en riktig miljöbov. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver att stora delar av transportsektorn elektrifieras. Men när det gäller tunga fordon, som lastbilar, är det inte helt enkelt, menar Peter Ottosson som är projektledare på Kraftringen.

− Transportsektorn är i dag till stor del fossilbaserad, framför allt på lastbilssidan. Eldrivna lastbilar kräver enormt stora batterier och än finns det ingen kommersiell lösning. Däremot framställs det i dag biodrivmedel som är identiska med diesel. Det vore bra att öka den andelen med inhemskt producerad bioolja, säger han.

Råolja gjord på bark, grenar och spill från sågverk kan alltså bli ett grönt alternativ till fossil olja. Redan i dag används energin i det som lämnats kvar i skogen efter avverkning och gallring i Kraftringens fjärrvärmeanläggningar. Under sommarmånaderna då behovet av värme inte är lika stort, står Örtoftaverket stilla.

Skulle de sommarlovslediga kraftvärmeverken kunna användas för att producera förnybart fordonsbränsle?

Det ville Kraftringen ta reda på, och tillsammans med Lunds tekniska högskola och Karlstads universitet inleddes ett projekt för att utvärdera möjligheterna att utvinna bioolja i den befintliga kraftvärmeproduktionen.

− Att göra bioolja från skogen är inget nytt, men det som har varit unikt i det här projektet är att vi har tittat på hur vi kan anpassa en befintlig anläggning. Vi har en produktionsanläggning som står stilla från maj till oktober. De fyra månaderna skulle man kunna använda anläggningen för att tillverka pyrolysolja, säger Peter Ottosson.

Projektet, som delvis finansieras av Energimyndigheten, avlutades i somras. Nu utvärderas projektet för att se om det går att hitta en ekonomiskt hållbar produktion. Tidigast om sju-åtta år kan en biooljeproduktion vara i gång i Örtofta, tror Peter Ottosson.

− Finessen är att docka till en befintlig anläggning där det redan finns en panna. Det är fortfarande mycket att räkna på för att se om det är ekonomiskt gångbart. Biooljan säljer vi inte direkt till slutkonsument, utan till ett raffinaderi som förädlar oljan innan den kan användas som fordonsbränsle, säger han.

Hur stor klimatpåverkan det innebära att ersätta fossilt bränsle med bioolja är något projektledarna också tittar på.

− Slutrapporten visar att en större anläggning kan producera 220 gigawattimmar vilket motsvarar 22 miljarder liter diesel. För vår del är miljöpåverkan inte så står, men globalt sett skulle det kunna innebära en stor miljövinst att ersätta den fossila oljan med förnybar bioolja, säger Peter Ottosson.− Slutrapporten visar att en större anläggning kan producera 220 gigawattimmar vilket motsvarar 22 miljarder liter diesel. För vår del är miljöpåverkan inte så står, men globalt sett skulle det kunna innebära en stor miljövinst att ersätta den fossila oljan med förnybar bioolja, säger Peter Ottosson.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon