Första steget mot stora miljövinster när ny ångledning mellan sockerbruket och kraftvärmeverket i Örtofta börjar byggas

Igår kopplade Olof Dahlgren fabrikschef för Nordic Sugar och Sezgin Kadir vd för Kraftringen samman första delen av den 1100 meter långa rörledning som ska leda fossilfritt producerad ånga mellan Nordic Sugars sockerbruk och Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta. Investeringen på 80 miljoner kronor kommer innebära en utsläppsminskning från sockerproduktionen med omkring 17 000 ton CO2 per år. Samtidigt säkerställs ett än mer optimalt utnyttjande av kraftvärmeverket kapacitet.

- Det här är ett strålande exempel på hur två av de största företagen i Eslöv tar sitt ansvar och bidrar till att minska klimatpåverkan, låt detta vara en förebild för fler företag som vill samarbeta och ta ansvar för vår miljö. Det är inte bara bra för Eslöv utan för hela vår region, säger Johan Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

För att klara de svenska klimatmålen om att senast 2045 vara klimatneutrala krävs stora omställningar i industrin. Med den fossilfria ångan från Kraftringens värmeverk i Örtofta, kan nu närmare 25% av Nordic Sugars samlade energibehov på sockerfabriken i Örtofta täckas.

- Det krävs att vi i industrin vågar agera även i mer okonventionella banor. Vi måste bidra till omställningen för vår planet och kommande generationers hälsa. Nordic Sugar har redan kommit långt och med samarbetet tar vi nu ytterligare ett viktigt steg mot koldioxidneutralitet i linje med vårt och Sveriges klimatmål, fortsätter Olof Dahlgren, fabrikschef Nordic Sugar.

Samarbetet bygger på den geografiska närheten mellan anläggningarna. Ångan från kraftvärmeverket leds över till sockerfabriken via en rörledning, som byggs mellan de två anläggningarna. Byggnadsarbetet kommer nu startas och anläggningen beräknas vara i drift hösten 2022.

- För mig är det tydligt vilken kraft vi kan få till när vi samarbetar och vilka stora miljövinster som vi tillsammans kan bidra med. Kraftringen ser framemot vårt fördjupade samarbete med Nordic Sugar och andra aktörer som vill hjälpa till och bidra till en mer hållbar region, avslutar Sezgin Kadir vd Kraftringen.

För mer information:

Johan Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande Eslövs Kommun, tfn: 0413-620 13
Olof Dahlgren fabrikschef Nordic Sugar, tfn: 0709 537133
Sezgin Kadir vd Kraftringen, tfn: 070 325 08 15

- För mig är det tydligt vilken kraft vi kan få till när vi samarbetar och vilka stora miljövinster som vi tillsammans kan bidra med. Kraftringen ser framemot vårt fördjupade samarbete med Nordic Sugar och andra aktörer som vill hjälpa till och bidra till en mer hållbar region, avslutar Sezgin Kadir vd Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon