Kraftringen tummar aldrig på mänskliga rättigheter

Kraftringen har tagit del av bland annat artikeln i New York Times (NYT) där det framkommit uppgifter om tvångsarbete i samband med att solceller tillverkats. Bland annat nämns Jinko Solar, som är en av världens största solcellsföretag, i artikeln.

Om uppgifter om tvångsarbete stämmer tar Kraftringen starkt avstånd från detta och fördömer bolaget. Det går helt emot Kraftringens värderingar och de mänskliga rättigheterna.

Då det förekommer uppgifter om att tvångsarbete kan förekomma på flera fabriker i Xinjiang, Kina, vill Kraftringen uppmana till ett gemensamt initiativ mot tvångsarbete inom solcellstillverkningen. För bättre effekt vill vi att hela branschen sluter upp för att möjliggöra ytterligare revisoner och kontroller på plats vid de olika fabrikerna, där misstanke om tvångsarbete kan förekomma. Men även att medlemsföretag delar med sig, via branschorganisationen Svensk Solenergi, om man som enskilt företag upptäcker missförhållanden så att även andra medlemmar kan agera snabbt.

Utöver utökade kontroller vill vi även driva på att en certifiering, som säkerställer att inga arbetare utnyttjas och att de har skäliga arbetsvillkor.

Hos Kraftringen pågår ett kontinuerligt arbete, tillsammans med våra upphandlade svenska leverantörer, för att hitta tillverkande företag av solceller som kan garantera en socialt hållbar produktion. För oss är mänskliga rättigheter något vi aldrig får göra avkall på.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon