Bedrägeriförsök har nyligen gjorts mot en av Kraftringens kunder, där bedragaren uppgav sig vara från Kraftringen och använde en falsk e-postadress. Vänligen notera att vi aldrig kommer kontakta våra kunder via e-post med uppmaning att utföra betalningar via Swish. Läs mer på vår nyhetssida.

Har du frågor gällande det nya elstödet för hushåll och dödsbon? Du hittar mer information här!

Bedrägeriförsök har nyligen gjorts mot en av Kraftringens kunder, där bedragaren uppgav sig vara från Kraftringen och använde en falsk e-postadress. Vänligen notera att vi aldrig kommer kontakta våra kunder via e-post med uppmaning att utföra betalningar via Swish. Läs mer på vår nyhetssida.

Har du frågor gällande det nya elstödet för hushåll och dödsbon? Du hittar mer information här!