Kraftringen accepterar företagsbot och förbättrar rutiner

Under 2019 inträffade två arbetsplatsolyckor på Kraftringen. Dels drabbades två medarbetare av strömgenomgång, dels exponerades två medarbetare för kolmonoxid vid luftning av fjärrvärmerör. För den senare händelsen har polisen efter förundersökning utfärdat en företagsbot om 950 tkr som Kraftringen idag har accepterat.

Medarbetarna som avluftade ett fjärrvärmerör på Brunnshög blev medvetslösa och kunde räddas av en tredje tekniker som befann sig i närheten. De fördes med ambulans till SUS i Lund för behandling. Dagen efter skrevs de ut från sjukhuset och kunde återgå i tjänst.

– Jag beklagar att våra kollegor kom till skada. Vi har ingen anledning att ifrågasätta polisens bedömning. Varje olycka är en för mycket och det här är en påminnelse om hur viktigt det är att vi ständigt jobbar förebyggande. Vi sätter alltid säkerheten främst och tar arbetsmiljöarbetet på stort allvar, säger Sezgin Kadir, VD Kraftringen.

Både den externa utredningen och Kraftringens interna utredning pekade på förbättringar i rutinerna i syfte att identifiera arbetsmoment med risk för kolmonoxidexponering.

– Det är inom branschen känt att det händer olyckor där kolmonoxid ligger bakom, däremot missbedömde vi situationen i samband med det aktuella arbetet. Det är en förklaring, men ingen ursäkt, och vi bär det fulla ansvaret, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef värme och kyla på Kraftringen.

Omedelbart efter olyckorna vidtogs ytterligare åtgärder för att motverka att detta händer igen, bland annat har det tagits fram nya rutiner, kompletterande utrustning och förbättringar av utbildningsmaterial.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon