Delårsrapport januari-mars 2020

Sammanfattning av första kvartalet januari-mars 2020:

  • Som energibolag har Kraftringen en samhällskritisk funktion, vår verksamhet måste fungera för att samhället ska fungera. Därför har vi vidtagit åtgärder för att bland annat isolera vår driftpersonal på alla produktionsanläggningar.
  • Det har varit milt och blåsigt väder under perioden, vilket bland annat lett till att Sverige för första gången någonsin stundtals haft negativa elpriser. Det påverkade våra energileveranser negativt, men ändå ökade energinettot tack vare lägre energikostnader.
  • Rörelseresultatet ökade till 248 mnkr (211).
  • Nettoomsättningen var 936 mnkr (1 064).
  • Ett positivt operativt kassaflöde på 224 mnkr (148) har möjliggjort en amortering av skulden, vilket bidrar till att minska nettoskulden till 2 028 mnkr (2 219).
  • Kraftringen äger nu 72 % av Skånska Energi AB, efter att i januari ha förvärvat ytterligare 4,5 %.
  • Nytt försäljningsrekord för antal sålda solcellsanläggningar.

Ladda ned den fullständiga rapporten på Kraftringens webbplats.

Kraftringens delårsrapport för perioden januari-mars 2020 finns nu tillgänglig på Kraftringens webbplats.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon