Kraftringens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019


Kraftringens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2019 är nu publicerade. De beskriver koncernens starka finansiella resultat som möjliggör fortsatt satsning på hållbara energilösningar, och hur Kraftringen jobbar med olika hållbarhetsfrågor.

Kraftringen gjorde 2019 koncernens bästa resultat någonsin, med en nettoomsättning på 3 367 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 426 miljoner kronor.

- Kraftringens goda resultat innebär att vi kan finansiera våra investeringar och viktiga utvecklingsprojekt, för att ta vår strategiska position, säger Kraftringens vd och koncernchef Sezgin Kadir.

Stora investeringar

Kraftringen investerade under året i bland annat framtidssäkring av elnäten, installering av nya smarta energimätare och världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Totalt uppgick Kraftringens investeringar till 457 miljoner kronor under 2019.

Hållbarhet en framgångsfaktor

För Kraftringen är arbetet med hållbarhetsfrågor integrerat i koncernens strategi och verksamhet, och i hållbarhetsrapporten för 2019 kan du läsa mer om hur Kraftringen arbetar med olika hållbarhetsfrågor, som miljö, risker, medarbetare.

- Kraftringens starka position inom hållbarhet är fortsatt viktig och behöver utvecklas för att vi ska behålla vår ledande ställning inom området, avslutar Sezgin Kadir.

Läs mer

Du kan läsa Kraftringens finansiella rapporter här: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/om-oss/finansiell-information/arsredovisningar/

Du kan läsa Kraftringens hållbarhetsrapport här: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/hallbarhet/hallbarhetsstyrning/hallbarhetsrapport/

Kraftringens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2019 är nu publicerade. De beskriver koncernens starka finansiella resultat som möjliggör fortsatt satsning på hållbara energilösningar, och hur Kraftringen jobbar med olika hållbarhetsfrågor.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon