Nya mätare förbättrar möjligheterna till hållbar energi

För att öka leveranssäkerheten och möjliggöra omställningen till ett digitalt och hållbart samhälle har Kraftringen investerat 500 miljoner årligen de senaste åren och vi kommer att fortsätta investera i samma höga takt framöver. Ett steg i denna satsning är att vi nu börjar rulla ut moderna energimätare till våra kunder. Detta som ett viktigt steg i vår strävan att leda utvecklingen av framtidens hållbara energilösningar.

Att nå en hållbar användning av energi är en av de mest avgörande faktorerna för minskad miljöpåverkan. Samtidigt går utvecklingen mot ett allt mer digitalt och hållbart samhälle som är helt beroende av en stabil tillgång till energi. Dygnet runt, året om, på landsbygden så väl som i staden. Ett smart och leveranssäkert elnät är alltså en förutsättning för att det hållbara samhället ska fungera.

Med nya mätare ökar möjligheterna för kunderna att själva kunna styra sin elanvändning och det underlättar även för dem som själva producerar sin el genom tydligare översikt över produktionen. Dessutom bidrar mätarna till en ökad leveranssäkerhet till slutkunderna.

Under hösten 2019 startar Kraftringen med att byta ut 1 300 gasmätare till moderna fjärravlästa mätare. Efter det kommer resterande mätare inom gas, el, fjärrvärme och fjärrkyla att bytas. Utrullningen av de nya mätarna kommer att ske över en treårsperiod i ett strategiskt partnerskap tillsammans med Malmöbaserade One Nordic. One Nordic kommer att leverera de nya mätarna via underleverantörer såväl som utrullning, insamling av mätvärden och styrfunktioner i mätarna. Målsättningen är att Kraftringens samtliga kunder ska ha fått sin nya mätare senast under 2022.

– Detta är ett av våra viktigaste projekt för att bidra till en enklare vardag för alla våra kunder, säger Sezgin Kadir, vd på Kraftringen. Genom att kunderna själva får större insyn i hur de kan påverka sin energianvändning kommer det också bidra till en lägre förbrukning vilket är positivt för klimatutvecklingen.

– Vi är inne i en viktig energiomställning, fortsätter Sezgin Kadir. Till exempel ser vi en allt snabbare elektrifiering där mätarna kommer underlätta både för kunderna och för oss att styra energin i näten. Vi märker också av en ökad efterfrågan på andra hållbara energialternativ såsom gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Inom samtliga områden bidrar mätarna, med sina förbättrade möjligheter till styrning och övervakning, till en ökad leveranssäkerhet i våra distributionsnät.

Arbetet med utrullningen inleds med en pilotinstallation av ett mindre antal elmätare, vilken ska vara slutförd under mars 2020. Därefter tar utrullningen vid där Kraftringens samtliga 110 000 mätare inom områdena el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla kommer bytas ut med sikte på en mer hållbar förbrukning och leverans av energi. Partnerskapet med One Nordic bygger på ett sexårigt avtal med möjligheter till förlängning.

För att öka leveranssäkerheten och möjliggöra omställningen till ett digitalt och hållbart samhälle har Kraftringen investerat 500 miljoner årligen de senaste åren och vi kommer att fortsätta investera i samma höga takt framöver. Ett viktigt steg i vår strävan att leda utvecklingen av framtidens hållbara energilösningar är att vi nu börjar rulla ut moderna energimätare till våra kunder.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon