Kraftringens hållbarhetsarbete framgångsrikt och lönsamt

Vi har nu presenterat Kraftringens finansiella rapporter för 2018. Affärs- och verksamhetsåret 2018 blev på många sätt ett av de mest framgångsrika åren i Kraftringens historia. Resultatet efter finansiella poster på 361 miljoner kronor är ett rekordresultat. Likaså är utdelningen på 112 miljoner kronor den största sedan koncern bildades 2004. Vi ser goda förutsättningar att utvecklas vidare för att möta våra kunders högt ställda krav även i framtiden.

Vi går mot ett allt mer digitalt och hållbart samhälle som är helt beroende av en fungerande elleverans – dygnet runt året om – på landsbygden så väl som i staden. Därför är ett smart och leveranssäkert elnät en förutsättning för att samhället ska fungera. En hållbar samhällsutveckling med mer småskalig, närproducerad el och elektiska transporter i kombination med extremväder till följd av klimatförändringar ställer stora krav på elnätet. Kraftringen vill bygga ett elnät för framtida generationer och därför planerar vi att investera 1,4 miljarder kronor i vårt elnät de kommande fem åren.

För Kraftringen är hållbarhetsarbetet en central del av vår vardag. När vi 2012 beslutade att ha en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion senast 2020, var det ett tufft men viktigt mål. Tack vare stora investeringar och ett intensivt arbete kunde vi nå målet redan våren 2018. Det innebär att vi nu erbjuder alla våra kunder att ta del av vår hållbara och närproducerade kraftvärme! Detta är en viktig milstolpe i Kraftringens strävan att leda utvecklingen av det hållbara samhället.

- Vårt hållbarhetsarbete är starkt integrerat i vår affärsplan, vilket visat sig vara både framgångsrikt och lönsamt. Vi bidrar till att lösa samhällets utmaningar genom att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya, innovativa och värdeskapande affärsmodeller, säger Sezgin Kadir, Kraftringens vd.

Utdelningen som Kraftringen delar ut till ägarna gynnar kommuninvånarna i regionen och bidrar till att utveckla samhällsnyttig verksamhet. Att på detta sätt bidra till samhällsnytta och en hållbar utveckling i vår region ökar vårt kundvärde och befäster vår vision: Energi för framtida generationer.

Trots stora investeringar och hög konkurrens på energimarknaden upprätthålls Kraftringens positiva kassaflöden, vilket skapar utrymme för oss att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov. I februari 2019 uppdaterade Standard & Poor´s vår rating till BBB+/A-2/Stable.

Läs gärna mer om vår verksamhet i bifogad rapport samt i vår bolagsstyrningsrapport som finns tillgänglig på vår webbplats. Nytt för i år är att vi på kraftringen.se redovisar vårt hållbarhetsarbete löpande för att ytterligare öka transparensen och kunna möta våra intressenters ständiga behov av aktuell information. Sammantaget ger dessa rapporter en bra beskrivning av vad vi gjort för vår region under det senaste året. De visar hur vi levererat affärsmässig samhällsnytta och på vilket sätt vi förverkligat vår vision ”Energi för framtida generationer”.


Resultatet 2018 i korthet:

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 6,5% jämfört med föregående år och uppgår nu till 2 941 mnkr (2 761).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 8 mnkr (2 %) till 361 mnkr (353).
  • Nettoskulden ökade med 22,6 % till 2 309 mnkr (1 884). Ökningen beror till största del på finansieringen av förvärvet av Skånska Energi under fjärde kvartalet 2018.
  • Under 2018 investerades totalt 487 mnkr i anläggningstillgångar.
  • Vi har nu presenterat Kraftringens finansiella rapporter för 2018. Affärs- och verksamhetsåret 2018 blev på många sätt ett av de mest framgångsrika åren i Kraftringens historia. Resultatet efter finansiella poster på 361 miljoner kronor är ett rekordresultat. Likaså är utdelningen på 112 miljoner kronor den största sedan koncern bildades 2004.
    På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
    chat-bubble-icon