Stäng stäng ikon

Undrar du varför elen är väldigt dyr just nu?

Då är du inte ensam. Många elhandelskunder i södra Sverige undrar varför elräkningen har skjutit i höjden på sistone. Vi förklarar hur det hänger ihop. 

Vi förklarar hur det hänger ihop.

Läs mer här

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen på Rosenbad i dag

Hur kan Sverige bli världsledande inom energieffektivisering? Det är en av frågorna som tas upp i dag när samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan bjudit in 20 svenska företagsledare till rundabordssamtal på Rosenbad. Kraftringen är ett av fyra energibolag på plats och representeras av vd Sylvia Michel.

Det är tre frågeställningar som kommer att diskuteras under dagens samtal:

  • Hur kan din bransch bidra till att Sverige når målet om 50 % effektivare energianvändning till 2030?
  • För att möjliggöra ett ökat intresse för energieffektivisering inom ditt område – vilka förändringar måste ske och finns det några aktörer som då har särskilt viktig roll att spela?
  • Hur kan Sverige bli världsledande inom energieffektivisering?

Förutom energibranschen består diskussionspanelen av företagsledare från ett flertal av de största svenska bolagen inom branscher som skog, verkstad, bygg, bostad och transport.

- Det är glädjande att detta samtal kommer till stånd, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. Vi är hedrade att ha blivit inbjudna och ser det som ett tecken på att Kraftringens arbete för hållbara energilösningar har uppmärksammats.

Kraftringen kommer bland annat belysa energibranschens möjlighet att genom lokal närvaro, med goda kunskaper om energieffektiviseringsmöjligheter hos såväl kunder som samarbetspartners, medverka till att uppfylla de nationella mål som Regeringen lagt fram. Regelförändringar och den viktiga roll som politiken spelar framöver är en annan punkt som bör betonas.

- Vi föreslår bland annat förändringar i och modernisering av kommunallagen. Boverkets byggregler är också ett viktigt exempel där ett nytt systemperspektiv krävs för att kunna stötta de mest energi-, resurs- och kostnadseffektiva uppvärmningsalternativen i framtiden, avslutar Sylvia Michel.

Kraftringen på Rosenbad i dag