Ingen prishöjning för fjärrvärme 2018

Det blir ingen förändring av fjärrvärmepriset för Kraftringens privatkunder och näringsidkare 2018. Det står klart sedan Kraftringens årliga Prisdialog är genomförd. Det är ett viktigt steg i Kraftringens arbete med att erbjuda kunderna miljövänlig värme till ett bra pris.

Sedan 2014 är Kraftringen med i Prisdialogen som är ett branschsamarbete som riktar sig till näringsidkare mellan branschföreningen Energiföretagen Sverige, fjärrvärmeleverantörer och fastighetsbolag och syftar till att stärka kundens ställning och skapa en förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

För att redan nu skapa en förutsägbarhet för våra kunder ingår det i beslutet en indikation på hur utvecklingen av fjärrvärmepriset kommer att se ut även de kommande två åren. 2019 kommer priserna att höjas med max 1 % och 2020 kommer priserna att höjas med max 2 %.

- Under de senaste åren har vi arbetat målmedvetet med ambitionen att stabilisera och plana ut prisutvecklingen för fjärrvärmen. Det har vi gjort bland annat genom vår investering i biokraftvärmeverket i Örtofta, vår handlingsplan för fossilfriproduktion och effektiviseringar inom vår produktion, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

- Det har resulterat i att vi nu kan erbjuda en attraktiv prissättning som ser till att våra kunder har en hållbar och trygg energiförsörjning. För innevarande år sänkte vi fjärrvärmepriserna med 2, 5 % och de kommande åren kommer prisjustering att endast vara marginella säger Sylvia Michel

Kraftringen fortsätter sin resa mot en fossilbränslefri produktion, arbetet ska vara klart senast 2020, just nu är siffran uppe på 92 %. Som ett led i detta har vi under året bland påbörjat ett arbete med att koppla ihop Lunds fjärrvärmenät med Dalbys fjärrvärmenät. Vi investerar även i ett unikt lågtemparatur fjärrvärmenät på Brunnshögsområdet.

- Genom utvecklad och nära dialog och samarbete med våra kunder, vill vi vara med och bidra till ett mer hållbart Skåne som senast 2020 är fossilbränslefritt, det är ett ambitiöst mål som kräver att vi som ett regionalt energibolag ser till att fjärrvärmen uppfattas som miljövänligt och prisvärt val, avslutar Sylvia Michel vd Kraftringen.

Fakta

  • Prisdialogen är framtagen på initiativ av Riksbyggen, SABO och Energiföretagen, med syftet att stärka kundens ställning och åstadkomma en förutsägbar och stabil prisbild på fjärrvärme.
  • Dialogen sker genom ett antal samrådsmöten som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Detta ska i sin tur bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning
- Genom utvecklad och nära dialog och samarbete med våra kunder, vill vi vara med och bidra till ett mer hållbart Skåne som senast 2020 är fossilbränslefritt, det är ett ambitiöst mål som kräver att vi som ett regionalt energibolag ser till att fjärrvärmen uppfattas som miljövänligt och prisvärt val, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon