Läckage av köldmedia på Kraftringens värmepumpsanläggning i Lund

I samband med normal drift av Kraftringens värmepumpanläggning på Gunnesboverket har ett läckage av köldmedia uppstått vilket fastställdes fredagen den 14 april. Kraftringen har nu anmält utsläppet till miljöförvaltningen i Lunds kommun som är tillsynsmyndighet för anläggningen.

Anläggningens läckage av köldmedia fastställdes den 14 april samband med anläggningen uppvisade avvikelser i produktion vid driftläge och en av Kraftringen operatörer då genomförde en förstärkt övervakning av anläggningen med läckageinstrument.

I samband med upptäckten av läckaget av köldmedia så stoppades maskinen genast för tömning och kontrollvägning av anläggningens köldmediasystem med R134a. Vid kontrollvägning så kunde det fastställas att det samlade utsläppet uppgår till totalt 6 425 kg av köldmedia 134a

- Händelsen innebar ingen personskada eller för direkt påverkan på den närliggande miljön, dock ser vi allvarligt på utsläppet då Kraftringen har höga ambitioner på miljö- och hållbarhetsområdet och läckaget ligger över de gränsvärden som finns för anläggningen, säger Mats Didriksson chef för affärsområde Energi på Kraftringen.

Kraftringen anmälde händelsen den 18 april till tillsynsmyndigheten som i det här fallet är miljöförvaltningen på Lunds kommun eftersom gällande gränsvärden för den här typen av utsläpp har överskridits.

- Vi driver nu själva ett internt utredningsarbete för att fastställa den direkta tekniska orsaken till utsläppet på anläggningen. Kraftringen kommer vidta alla åtgärder för att en liknande händelse inte ska kunna uppstå igen, säger Mats Didriksson. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon