Ledande inom hållbar utveckling

Kraftringen vill ligga i framkant inom hållbar utveckling. Därför sammanställer Kraftringen en hållbarhetsrapport årligen som tillsammans med årsredovisningen ger en komplett bild av verksamheten under det föregående året. Nu är hållbarhetsrapporten för 2016 klar. Hållbarhetsrapporten redovisar koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Under 2016 har Kraftringen bland annat genomfört följande för att leva upp till målet att ligga i framkant inom hållbar utveckling:

MAX IV på Brunnshög i Lund invigdes, Kraftringen har byggt anläggningens kylsystem, som återvinner den energi forskningsinstrumenten behöver så att energin också värmer fastigheter anslutna till Kraftringens fjärrvärmenät.

Under 2016 invigdes en solcellsanläggning som Kraftringen levererat till Lunds Kommuns Fastighets AB. Här ryms 5 500 kvadratmeter solceller, redo att producera cirka 780 000 kWh per år.

- Vi måste tänka långsiktigt och satsa på energikällor som gör minsta möjliga negativa påverkan och bidra till största möjliga positiva påverkan. Samtidigt tar vi hänsyn till både det ekonomiska och det sociala ansvar vi har. Att göra allt detta tillsammans med våra medvetna kunder och samarbetspartners ger oss goda förutsättningar att utveckla ett hållbart samhälle, säger Sylvia Michel vd Kraftringen

Kraftringens hållbarhetsarbete uppmärksammades vid ”The European Centre of Employers and Enterprises CSR Label Awarding Ceremony” i Paris. Kraftringen fick priset som ett viktigt erkännande för sitt samhällsnyttiga arbete. Dessutom uppmärksammades bolagets bidrag till socialt och miljömässigt hållbar renovering av bostäder på Linero i Lund som görs i samarbete med Lunds Kommun, IVL, Svenska miljöinstitutet och LKF.

För att bättre kunna bedöma fjärrvärmenätets renoveringsbehov är Kraftringen med och utvecklar nya metoder. Utvecklingen sker i ett branschöverskridande projekt, där VA- och fjärrvärmebolag samarbetar med teknikleverantörer och forskare. Behovet av att hitta nya metoder som kan bedöma statusen på ledningsnäten, utan att behöva gräva upp ledningarna, är gemensamt och stort. Det ger både tryggare fjärrvärmeleveranser och stora ekonomiska besparingar.

Under året lanserade Kraftringen även en svenskengelsk-arabisk energiparlör på Commitment Skånes jobbmässa för nyanlända.

- Hållbarhet är något som genomsyrar hela Kraftringen och stannar inte enbart vid en miljömässig hållbarhet. Kraftringens Parlör för nyanlända är ett tydligt exempel på detta som bidrar till att underlätta introduktion av nyanlända energiexperter på den svenska arbetsmarknaden. En satsning i tiden, med tanke på att energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ingenjörer med branscherfarenhet, avslutar Sylvia Michel vd Kraftringen.

Kraftringens hållbarhetsrapport bifogas i pressmeddelandet.

Fakta:

  • Sedan 2011 sammanställer och publicerar Kraftringen en hållbarhetsrapport. Syftet är att redovisa koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
  • Genom att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i vårt hållbarhetsarbete, vill vi visa på hög transparens gentemot Kraftringens uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners samt övriga intressenter.
  • Hållbarhetsrapporten 2016 är, liksom tidigare hållbarhetsrapporter, granskad och bestyrkt av en extern auktoriserad revisionsbyrå
  • Kraftringens finansiella rapport som beskriver koncerns ekonomiska resultat under 2016 finns att tillgå här: https://www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/Verksamhetsrapporter/Arsredovisningar/
​Kraftringen vill ligga i framkant inom hållbar utveckling. Därför sammanställer Kraftringen en hållbarhetsrapport årligen som tillsammans med årsredovisningen ger en komplett bild av verksamheten under det föregående året. Nu är hållbarhetsrapporten för 2016 klar. Hållbarhetsrapporten redovisar koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon