Kraftringen inför 100 procent biogas i sina tankstationer

Med början den 1 januari blir det ett ännu bättre klimatalternativ att tanka fordonsgas hos Kraftringen. Då övergår Kraftringen till 100 procent biogas i sina tankstationer.

- Detta sker enligt samma princip som grön el, berättar Peter Ekvall, försäljningschef på Kraftringen. Det vill säga att för varje kilo gas som tankas i våra mackar så ser vi till att motsvarande mängd biogas tillförs det svenska gasnätet.

Kraftringen framställer biogas vid Källby avloppsreningsverk i Lund. Resterande mängd framställs i Danmark med gödsel som primärt ursprung (normalt mellan 90 och 95 procent) och återstoden från livsmedelsavfall. När gasen utvunnits återförs dessutom resterna som biogödsel till lokalt lantbruk. Det innebär att biogasen ingår i ett hållbart kretslopp som väsentligt bidrar till att sänka vår gemensamma klimatpåverkan.

Genom att köra fordonsgasbil sänks de lokala koldioxidutsläppen radikalt eftersom metan har ett mycket lägre kolinnehåll än bensin och diesel. Dessutom har en fordonsgasbil väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider. Körs bilen på 100 procent biogas som tillverkats av restprodukter, visar bland annat en omfattande dansk studie att den dessutom faktiskt bidrar till att reducera klimatgaserna i atmosfären, eftersom det metan som förbränns annars hade läckt ut i atmosfären.

- För att skapa ytterligare incitament för den som vill gå över till en klimatsmartare bil så höjer vi dessutom rabatten på våra tankkort, berättar Peter Ekvall, försäljningschef på Kraftringen. Från årsskiftet betalar man 35 öre lägre pris med vårt kort hos oss och våra samarbetspartner.

Kraftringen jobbar aktivt med att minska samhällets klimatpåverkan. Senast år 2020 kommer till exempel all vår produktion av el och värme att vara fossilbränslefri. Den biogas som nu säljs som fordonsgas köps in med REDcert-EU, ett certifikat med full spårbarhet till den framställande anläggningen och vilka substrat som ingår i tillverkningen.

Kraftringens tre egna tankstationer ligger på

  • Gastelyckan, Lund (Kalkstensvägen 24)
  • Gunnesbo, Lund (Traktorvägen 16)
  • Din-X-macken, Dalby (Veberödsvägen 31)

www.gasbilen.se finns information om alla tankstationer där det är möjligt att tanka fordonsgas i Sverige.

Med början den 1 januari blir det ett ännu bättre klimatalternativ att tanka fordonsgas hos Kraftringen. Då övergår Kraftringen till 100 procent biogas i sina tankstationer.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon