Kraftringen säljer Nynäshamn Energi till Ellevio

Kraftringen avyttrar dotterbolaget Nynäshamn Energi AB till Ellevio. Verksamheten i Nynäshamn Energi omfattar elnät- och entreprenadverksamhet med 16 000 elnätkunder samt 14 medarbetare.

– Jag är glad över att kunna presentera Ellevio som den nya ägaren till Nynäshamn Energi. Ellevio uppfyller de kriterier som Kraftringen utvärderat under anbudsprocessen för att säkra en ansvarsfull ny ägare. Vår bedömning är att Ellevio har de bästa förutsättningar att driva verksamheten vidare långsiktigt och med ett lokalt fokus. I vår bedömning har vi även beaktat Ellevios långsiktiga planer för medarbetarna och inte minst ägarens hållbarhetsarbete, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Avyttringen sker mot bakgrund av Kraftringens regionala konsolidering av bolagets affär till de södra delarna av Sverige. Ett led i detta är att avyttra de delar av verksamheten som omfattar eldistribution och elkraftentreprenad i Nynäshamn, som ligger geografiskt långt ifrån Kraftringens huvudsakliga verksamhetsområde. Kraftringen kommer efter avyttringen att fokusera fullt ut på omställningen till fossilbränslefri produktion och på att vädersäkra elnäten i Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar.

Kraftringens elhandelsverksamhet i området med 6 000 elhandelskunder omfattas inte av affären, då den inte är bunden av den regionala konsolideringsstrategin.

– Det här är ett naturligt steg i vår ambition att växa, säger Ellevios vd Johan Lindehag. Vi ser synergier med vårt elnät i Stor-Stockholm. För kundernas del blir det på kort sikt inga förändringar. På längre sikt kommer förändringen bestå i att nätet moderniseras och anpassas efter växande efterfrågan, ökade krav på flexibilitet och nya förutsättningar för hållbar eldistribution, säger Johan Lindehag.

Överlåtelsen beräknas ske den 30 november 2016.

Media hälsas välkommen till en träff där Kraftringen och Ellevios respektive vd medverkar.

Tid: idag tisdag 25 oktober, kl 10.00

Plats: Kraftringens kontor på Kvastvägen 1, Ösmo

Anmälan senast kl 09.30 till: Louise Gudmundson, pressansvarig Kraftringen,

tel 073-068 94 58, louise.gudmundson@kraftringen.se

Ellevio äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el till cirka 915.000 kunder. Kunderna är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Ellevio har drygt 400 anställda. Företaget ägs av ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam och Första AP-fonden samt Borealis Infrastructure Management. 2015 omsatte bolaget drygt 6 miljarder kronor.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Kraftringen tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. Kraftringens nettoomsättning uppgick 2015 till nästan 2,5 miljarder kronor.

Kraftringen avyttrar dotterbolaget Nynäshamn Energi AB till Ellevio. Verksamheten i Nynäshamn Energi omfattar elnät- och entreprenadverksamhet med 16 000 elnätkunder samt 14 medarbetare.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon