Kraftringens giraff levererar el från sol och vind till Möllegården på Science Village

En vindkrafts- och solcellsanläggning i form av en giraff försörjer Möllegården på Brunnshögs Science Village med lokalt producerad förnybar el. Bakgrunden är ett samarbetsavtal mellan Science Village Scandinavia och Kraftringen om att skapa hållbara energilösningar för Science Village.

Science Village Scandinavia och Kraftringen har tillsammans investerat i Giraffen 2.0 som är ett kombinerat vind- och solkraftverk. Giraffen producerar cirka 14 000 kilowattimmar el per år, vilket täcker Möllegårdens förväntade behov på cirka 10 000 kilowattimmar. Överskottet av elproduktion distribueras ut på elnätet och värdet tillfaller Science Village Scandinavia. Det är Kraftringen som har ansvarat för installationen och Science Village Scandinavia har medverkat till bygglovshandlingar och inkopplingen till Möllegårdens elsystem. Möllegården ska fungera som utställningslokal för MAX IV och ESS under exploateringsfasen. Därefter är planen att upplåta Möllegården för caféverksamhet.

- Giraffen är en rolig installation som genom sin spektakulära utformning bidrar till intresset för att besöka Möllegården och som stämmer väl in med hållbarhetsambitionerna som präglar hela området. Träkonstruktionen är också en utmärkt pendang till själva möllan som renoveras under 2016, säger Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia.

- Kraftringens roll är att utveckla hållbara energilösningar som bidrar till att visionsmålen för hela Brunnshög uppfylls. När nu anläggningen som ska försörja Möllegården med lokalt producerad sol- och vindkraft står klar, är detta ett konkret steg i linje med både hållbarhetsstrategin för Science Village och visionen för hela Brunnshög, säger Sylvia Michel, VD Kraftringen.

I samband med kulturnatten den 17 september har Möllegården på Brunnshög öppet hus för allmänheten kl 10-15. Möllegården ligger längs Odarslövsvägen mellan MAX IV och bygget av ESS.

Ta del av film om Kraftringens energilösning på Möllegården.

Bakgrund

Mellan ESS och MAX IV avser Lunds kommun, Lunds Universitet och Region Skåne etablera en forskarby i världsklass på ett 18 hektar stort område. Parterna har bildat Science Village Scandinavia AB, som Kraftringen har tecknat ett samarbetsavtal med. Detta syftar till att Kraftringen bistår med energilösningar som kopplar till kommunens hållbarhetsstrategi för Brunnshög/Science Village-området.

Lunds kommuns målvision för Brunnshögsområdet innefattar bland annat att byggnaderna ska få 100 procent förnybar och lokalt producerad energi.

Anläggningen, Giraffe 2.0, har skapats av företaget InnoVentum.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ulrika Lindmark, vd Science Village Scandinavia, 0705 31 74 22, ulrika.lindmark@sciencevillage.com

Louise Gudmundson, pressansvarig Kraftringen, 0730 68 94 58, louise.gudmundson@kraftringen.se

​En vindkrafts- och solcellsanläggning i form av en giraff försörjer Möllegården på Brunnshögs Science Village med lokalt producerad förnybar el. Bakgrunden är ett samarbetsavtal mellan Science Village Scandinavia och Kraftringen om att skapa hållbara energilösningar för Science Village.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon