Kraftringen investerar 100 miljoner i Lunds fjärrvärmenät

Fjärrvärmen är en viktig del i den hållbara staden. Cirka 90 procent av fastigheterna i Lund värms upp med fjärrvärme från Kraftringen. Nu genomför Kraftringen investeringar i fjärrvärmenätet för fortsatt hållbara och trygga leveranser till kunderna.

Under återstoden av 2016 genomför Kraftringen 14 separata byggprojekt i Lund, där närmare två kilometer fjärrvärmeledning i betongkulvert nu kommer att ersättas. Sammanlagt rör det sig om en investering på 100 miljoner kronor under 2016 och 2017.

Den del av fjärrvärmenätet som nu rustas upp byggdes till största delen på 60-talet, då tekniken för den här typen av ledningar var en helt annan. Betongkulvertarna byggdes med det som var dåtidens bästa tillgängliga teknik. Det har skett en enorm utveckling och de ledningar Kraftringen lägger ner nu är förbättrade på alla punkter.

- Fjärrvärmen är en långsiktig och hållbar uppvärmningsform. Fjärrvärme kan liknas vid ryggraden i den hållbara staden. Det är därför självklart för Kraftringen att vara ansvarstagande och göra betydande reinvesteringar i fjärrvärmenätet, för att för lång tid framåt ge säkra och hållbara leveranser till våra kunder, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Under 2015 använde Kraftringen 92 procent förnybara bränslen och återvunnen värme i fjärrvärmeleveranserna. Kraftringens mål är att ha en helt fossilbränslefri produktion senast år 2020.

Fjärrvärmenäten i Lund-Lomma-Eslöv är sammankopplade med Helsingborg och Landskronas fjärrvärmenät via en 29 kilometer lång ledning.

Fakta om moderniseringsarbetet

Fjärrvärmearbetena planläggs för att minimera störningarna för de boende. De mest omfattande arbetena delas upp i etapper. Samordning sker med Lunds kommun på de platser kommunen genomför egna gatuprojekt.

Arbetena varierar i omfattning. På vissa platser är det bara en kort så kallad servisledning, det vill säga anslutning från gatan in till en fastighet, medan det som längst blir 350 meter längs Karl XII gatan i centrala Lund.

Ett mindre arbete kommer kräva att Kyrkogatan stängs strax norr om domkyrkan. Detta förläggs eventuellt till nattetid för att minimera trafikpåverkan. Även Stora Södergatan kommer att korsas, men detta sker i samband med att kommunen anlägger nya cykelbanor och gatan ändå är helt stängd för trafik.

Bifogad stiliserad karta över Lund visar markeringar och listning av de olika projekten med ungefärlig tidplan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon