Kraftringen upprätthåller hög investeringsnivå

Kraftringens finansiella rapport för 2015 är klar. Den visar på fortsatt hög investeringsnivå och stabil resultatutveckling. Kraftringen investerade totalt 448 miljoner kronor (552) i framförallt produktions- och distributionsanläggningar för el och fjärrvärme. Trots lägre energileveranser till följd av mild väderlek samt flera omfattande leveransavbrott, uppnås ett rörelseresultat på 347 miljoner kronor (357). Resultat efter finansnetto minskar till 293 miljoner kronor (301).

- Hela verksamheten drivs med sikte på vår vision: energi för framtida generationer. Utvecklingen i samhället kräver att vi ger vårt bidrag till regional hållbar tillväxt. Vi tar det ansvaret samtidigt som vi har ett uppdrag av våra ägare och våra kunder att leverera nya och smarta energilösningar, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

- Vi arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta. Som ett kommunägt företag har vi inte högt ekonomiskt resultat som främsta mål. Men god lönsamhet och finansiell stabilitet, skapar utrymme för investeringar som gör att vi löpande kan utveckla och leverera produkter och tjänster som bidrar till en hållbar regional tillväxt.

Även 2015 föreligger ett stabilt ekonomiskt resultat i linje med avkastningskravet från ägarkommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Baserat på Kraftringens resultat får ägarkommunerna en utdelning på motsvarande 92 miljoner kronor som på olika sätt gynnar kommuninvånarna.

Efter investeringarna mellan 2011 och 2014 på 2,6 miljarder kronor, upprätthåller Kraftringen en fortsatt hög investeringsnivå. Under 2015 investerade Kraftringen totalt 448 miljoner kronor (552) i produktionsanläggningar och i elnätet för ökad leveranssäkerhet och kvalitet till kunderna. Investeringar görs även för att nå målet att 2020 ha en fossilfri fjärrvärmeproduktion. Under året sammankopplade Kraftringen, Öresundskraft och Landskrona Energi fjärrvärmenäten Lund/Lomma/Eslöv och Landskrona/Helsingborg. Samarbetet med MAX IV pågår och Kraftringen tar emot restvärme i fjärrvärmenätet.

Anslutningen av forskningsanläggningen ESS till Kraftringens el- och fjärrvärmenät inleddes i syfte att skapa en energieffektiv lösning.

Kraftringens nettoomsättning ökade med 18 miljoner kronor och uppgick till 2 487 miljoner kronor (2 469). Omsättningen påverkas positivt av ökad försäljning av entreprenadtjänster och negativt av både låga elpriser och lägre energileveranser till följd av det varma vädret under året.

Rörelseresultatet minskade med 10 miljoner kronor jämfört med 2014 och uppgick till 347 miljoner kronor (357). Det påverkades negativt av sista kvartalets kostnader för reparation av stormskadade elnät. Detta motverkas av lägre kostnader för energi på distributionssidan samt lägre riskkostnader inom elförsäljning. Avskrivningarna ökar till följd av stora investeringar i fjärrvärmeverksamheten. Kraftringen redovisar ett finansnetto som i stort sett är oförändrat jämfört med 2014. Resultat efter finansnetto minskar till 293 miljoner kronor (301).

Denna finansiella rapport ger tillsammans med en bolagsstyrningsrapport och en hållbarhetsredovisning, en komplett beskrivning av Kraftringens verksamhet 2015. Den finansiella rapporten och bolagsstyrningsrapporten bifogas pressmeddelandet.

Kraftringens finansiella rapport för 2015 är klar. Den visar på fortsatt hög investeringsnivå och stabil resultatutveckling. Kraftringen investerade totalt 448 miljoner kronor (552) i framförallt produktions- och distributionsanläggningar för el och fjärrvärme.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon