​Kraftringen kraftsamlar för vädersäkring

Den senaste tidens stormar har medfört stora olägenheter för många av Kraftringens kunder, främst i mellersta Skåne, Småland och Blekinge. Utöver de planerade investeringarna i vädersäkring och underhåll av elnätet, kommer även andra åtgärder vidtas under året som syftar till att förbättra situationen för kunderna. Bland annat ska Kraftringen se på nya ersättningsmodeller.

Kraftringens södra elnät sträcker sig över stora områden i mellersta Skåne, samt i delar av Blekinge, Kronobergs och Kalmars län. Kraftringen investerar varje år cirka 250 Mkr i underhåll och vädersäkring av elnätet för att ytterligare höja leveranssäkerheten och huvuddelen läggs redan i Småland och Blekinge. Vädersäkringsarbetet fokuserar på att ersätta oisolerade luftledningar med isolerade kablar, antingen nedgrävda eller med isolerad hängkabel ovan jord. Avbrottsstatistik tillsammans med risk- och sårbarhetsanalys är grunden för denna plan. Kraftringen arbetar emellertid också med vädersäkring löpande året runt; exempelvis genomförs helikopterbesiktningar av näten, röjning av ledningsgator, kontroll av fördelningsstationer, samt säkerhetstillsyn av markstationer.

-    Vi kommer att se över investeringarna för vädersäkring i januari, som vanligt, men nu med fokus på att intensifiera arbetet i de mest drabbade områdena. I linje med ser vi över möjligheterna till andra lösningar, som att eventuellt ta in fler reservaggregat som ämnar mildra kundernas situation vid nya störningar, säger Sylvia Michel, VD och koncernchef för Kraftringen.

Under 2016 kommer alltså arbetet med vädersäkringen intensifieras, inte bara genom att investeringsplanen ses över, men också genom andra åtgärder. Kraftringen kommer att se över möjligheten att genomföra tätare helikopterbesiktningar och andra särskilda lösningar vid störning, se över ersättningsmodeller för många, upprepade korta avbrott (dagens avbrottsersättning gäller enbart för avbrott som är över 12 h långa), samt öppna upp för dialog med kunder och kommuner. I januari kommer såväl möten med kommunledningar att genomföras liksom möte med kunder i Tingsryds kommun.

-    Vi är öppna för dialog med alla; vi vill leverera el till våra kunder, det är vårt uppdrag, som vi tar på allvar. Vi lägger nu fokus på att jobba på bred front, med uthålligt vädersäkringsarbete i hela koncernen. Vi välkomnar allas synpunkter, avslutar Sylvia Michel.

Den senaste tidens stormar har medfört stora olägenheter för många av Kraftringens kunder, främst i mellersta Skåne, Småland och Blekinge. Utöver de planerade investeringarna i vädersäkring och underhåll av elnätet, kommer även andra åtgärder vidtas under året som syftar till att förbättra situationen för kunderna.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon