Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Onsdagen den 2 december inviger energiminister Ibrahim Baylan Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Bakom ledningen står tre kommunägda energibolag, Öresundskraft i Helsingborg, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi. Investeringen i en gemensam ledning sänker utsläppen, ger över 100 000 kunder en tryggare värmeförsörjning och gör det möjligt att ta tillvara ännu mer restvärme från industrier och forskningsanläggningar.

Under invigningen finns tillfälle till intervjuer och fotografering.

Visste du:

 • Att fjärrvärmebranschens omställning är den största förklaringen till att Sverige nått klimatmålen enligt Kyoto-avtalet?
 • Att Max IV och ESS kan anslutas till fjärrvärmenätet och leverera restvärme?
 • Att över 100 000 kunder får sin värme från parterna bakom ledningen?
 • Att produktionen nu kan koncentreras till nya, moderna anläggningar?


  Vad:
  energiminister Ibrahim Baylan Invigning av Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

  Tid: onsdag den 2 december, kl. 11:00

  Plats: Örtoftaverket, Eslövs kommun. Hörnet av väg 104 och Västra Sallerups byaväg. Adressen: Örtofta 2115, Eslöv

  Varför: en lokal och konkret vinkel på klimatkonferensen i Paris

Notera:Av säkerhetsskäl ombeds media att föranmäla deltagande till Göran Skoglund, tel. 070-418 34 35 alt goran.skoglund@oresundskraft.se

Onsdagen den 2 december inviger energiminister Ibrahim Baylan Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning