Onsdagen den 2 december inviger energiminister Ibrahim Baylan Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Bakom ledningen står tre kommunägda energibolag, Öresundskraft i Helsingborg, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi. Investeringen i en gemensam ledning sänker utsläppen, ger över 100 000 kunder en tryggare värmeförsörjning och gör det möjligt att ta tillvara ännu mer restvärme från industrier och forskningsanläggningar.

Under invigningen finns tillfälle till intervjuer och fotografering.

Visste du:

 • Att fjärrvärmebranschens omställning är den största förklaringen till att Sverige nått klimatmålen enligt Kyoto-avtalet?
 • Att Max IV och ESS kan anslutas till fjärrvärmenätet och leverera restvärme?
 • Att över 100 000 kunder får sin värme från parterna bakom ledningen?
 • Att produktionen nu kan koncentreras till nya, moderna anläggningar?


  Vad:
  energiminister Ibrahim Baylan Invigning av Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

  Tid: onsdag den 2 december, kl. 11:00

  Plats: Örtoftaverket, Eslövs kommun. Hörnet av väg 104 och Västra Sallerups byaväg. Adressen: Örtofta 2115, Eslöv

  Varför: en lokal och konkret vinkel på klimatkonferensen i Paris

Notera:Av säkerhetsskäl ombeds media att föranmäla deltagande till Göran Skoglund, tel. 070-418 34 35 alt goran.skoglund@oresundskraft.se

Bakom ledningen står tre kommunägda energibolag, Öresundskraft i Helsingborg, Kraftringen i Lund och Landskrona Energi. Investeringen i en gemensam ledning sänker utsläppen, ger över 100 000 kunder en tryggare värmeförsörjning och gör det möjligt att ta tillvara ännu mer restvärme från industrier och forskningsanläggningar.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon