​Örtoftaverket ger resultat!

Första driftsäsongen med Örtoftaverket har gett resultat. Förutom minskade koldioxidutsläpp i regionen stabiliseras också fjärrvärmepriset och förblir oförändrat under 2016.

Kraftringen har de senaste åren gjort stora satsningar inom fjärrvärmen som ett viktigt led i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den enskilt största är det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta som producerar förnybar el och värme till hushåll i Lund, Eslöv och Lomma. Med verket i drift är vår fjärrvärme nu till 90 procent förnybar.

-   Den förnybara fjärrvärmen är en viktig byggsten i omställningen till ett hållbart samhälle och en grund för att kunna skapa hållbara städer. Investeringen i Örtoftaverket är vår största någonsin, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef på Kraftringen. Efter första driftsäsongen ser vi förutom de miljömässiga vinsterna även en stabilisering av fjärrvärmepriset vilket gör att vi inte kommer att behöva göra några höjningar inför 2016.

De kommande åren kommer Kraftringen att passera ytterligare milstolpar i strävan mot en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion år 2020. Kommande spillvärmeleveranser från MAX IV och ESS och sammankopplingen med fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg bidrar alla till en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som miljömässigt.

-   Det är viktigt för oss att våra kunder är trygga och nöjda med sin fjärrvärme. Det är en hållbar uppvärmningsform för framtiden och det får inte kosta för mycket. Därför driver vi ett kontinuerligt effektiviseringsarbete som hela tiden minskar miljöpåverkan och också bidrar till att hålla tillbaka prishöjningar, avslutar Sylvia Michel.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sylvia Michel, vd och koncernchef på Kraftringen
010-122 70 11, sylvia.michel@kraftringen.se

Melinda Frigyesi-Almström, kommunikationschef på Kraftringen
010-122 73 53, melinda.frigyesi-almstrom@kraftringen.se

Första driftsäsongen med Örtoftaverket har gett resultat. Förutom minskade koldioxidutsläpp i regionen stabiliseras också fjärrvärmepriset och förblir oförändrat under 2016.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon