Stäng stäng ikon

Vad händer med elpriserna?

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara? Hur kan det bli så? 

Just nu är det många som ringer till oss och därför har vi längre svarstider.

Har du också märkt att elpriset är högre nu än vad det brukar vara?

Många ringer till oss nu och därför har vi längre svarstider.

Läs mer om de höga elpriserna

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

​Läckage av köldmedia hos Kraftringen utreds som miljöbrott

I samband med en översyn av Kraftringens värmepumpanläggning på Gunnesboverket i Lund uppstod ett läckage av köldmedia. Efter Kraftringens anmälan till tillsynsmyndigheten utreds nu händelsen enligt miljöbalken.

Det var i samband med att en översyn skulle göras av värmepumpanläggningen den 7 augusti som två öppna ventiler gjorde att köldmedia R134a läckte ut ur systemet. Felet, som uppstod på grund av ett handhavandefel, upptäcktes och åtgärdades. Efter avslutad tömning kunde det dock konstateras att 5 800 kg av köldmediet hade läckt ut. Incidenten har inte orsakat någon personskada eller utgjort fara för den lokala miljön.

- Vi är tacksamma för att ingen kom till skada i samband med incidenten, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen. Vi har höga ambitioner på miljö- och hållbarhetsområdet och ser givetvis allvarligt på läckaget, som ligger över de gränsvärden som finns för den här typen av utsläpp.

Kraftringen anmälde tidigt händelsen till tillsynsmyndigheten som i det här fallet är miljöförvaltningen på Lunds kommun. Eftersom gällande gränsvärden för den här typen av utsläpp har överskridits har tillsynsmyndigheten nu anmält det inträffade som ett miljöbrott.

- Vi driver själva ett internt utredningsarbete och vidtar nu åtgärder för att en liknande händelse inte ska kunna uppstå igen. Det är också bra att få prövat våra rutiner och vårt agerande utifrån vad som anges i miljölagstiftningen, avslutar Mats Didriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Didriksson, chef för Affärsområde Energi, Kraftringen
010-122 70 13, mats.didriksson@kraftringen.se

​Läckage av köldmedia hos Kraftringen utreds som miljöbrott