Klimat- och miljöminister Åsa Romson besökte Lund och Kraftringen-projekt

Onsdagen den 6 maj var Åsa Romson på besök i Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt. Ett av besöken var förlagt till stadsdelen Linero, där Kraftringen deltar i ett stort renoveringsarbete med att energieffektivisera två bostadskvarter från 70-talet. Arbetet drivs inom ramen för EU-projektet CITyFiED och är ett av de största projekt som någonsin beviljats inom EU:s sjunde ramprogram.

CITyFiED:s främsta mål är att ta fram verktyg och modeller för att hjälpa till att omvandla europeiska städer till smarta städer. Fokus är att minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser samt öka användningen av förnybara energikällor. I projektet ingår förutom Lund, städer i Spanien och Turkiet och det följs av över 60 städer i Sverige och övriga Europa.

– Energifrågan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. Vi är glada för att klimat- och miljöministern visat intresse för CITyFiED, som är ett av många exempel på aktiviteter och investeringar där Kraftringen är med och driver på utvecklingen i rätt riktning.

I Lund är projektet ett samarbete mellan Lunds kommun, Kraftringen, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet fokuserar på att rusta upp två 70-talskvarter på Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 31 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli till 93 procent fossilfri.

Anders Bröthlin från Kraftringen och Håkan Nilsson från LKF ledde en guidad tur i bostadsområdet och berättade om CITyFiED-projektet och om de energieffektiviseringsåtgärder som görs.

Förutom att byta fönster, dörrar, tilläggsisolera och byta ventilationssystem, handlar det om att förbättra fjärrvärmeanslutningen och skapa förutsättningar för smarta fjärrvärmenät. Visualisering av elförbrukningen ska ge ökad medvetenhet, genom olika typer av tekniska lösningar (till exempel appar) får hyresgästerna en ökad kännedom om energiförbrukningen. Solenergi ska ge närproducerad hållbar el till området genom de solceller som installeras på hustaken.

Det man gör på Linero ska sedan kunna tas efter av andra städer i Sverige och Europa. Bland annat bistår Kraftringen med sin kompetens kring fjärrvärme, till en stad i Turkiet där man beslutat att införa fjärrvärme med hjälp av spillvärme från stadens kraftverk.

– Det övergripande målet med CITyFiED är att bidra till en hållbar stadsutveckling och till att Sveriges och EU:s miljömål uppnås, och det känns bra att kunna visa upp för politikerna vad vi gör inom ramen för projektet i Lund avslutar Sylvia.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon