Regionen ska bli ledande plats för utveckling till städers tekniska system

Internationell konferens Meeting Point Urban Magma 18-19 mars i Malmö.

Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall. En plats som lockar utländska företag och investerare och skapar tillväxt i regionens 200 miljöteknikföretag. Det är visionen för Vinnovafinansierade Urban Magma, där Kraftringen innehar ordförandeposten, och utgångspunkten när man tillsammans med E-harbours Interreg Nordsjö, Malmö stad, Sustainable Business Hub och Union of the Baltic Cities anordnar den internationella konferensen Meeting Point Urban Magma för första gången.

– Grunden till en hållbar stad är väl fungerande tekniska försörjningssystem. Att ingå ett antal olika samarbeten, där initiativet Urban Magma är ett, är avgörande för att regionen ska ta en ledande position inom hållbar stadsutveckling, säger Urban Magmas ordförande Liisa Fransson, forsknings- och utvecklingsansvarig på energibolaget Kraftringen. Urban Magma är ett viktigt initiativ, med offentliga och privata aktörer, akademi och forskare som tillsammans skapar innovationskraft och nytänkande för att lösa städers klimat- och miljöutmaningar.

På konferensen presenteras idén om Urban Magma och det konkreta arbetet som pågår kring avfallshantering, VA, värmeteknik, ekosystemtjänster och industriell symbios.

– I Skåne finns alla möjligheter att utveckla regionen till ett försörjningssystemens Silicon Valley. Genom konferensen hoppas vi få input på om vi är på rätt väg, vad vi måste prioritera, men också vad vi bör bortprioritera, under året som kommer, säger Per Simonsson, projektledare för Urban Magma och vd för Sustainable Business Hub.

En av Urban Magmas fokusgrupper tittar på hur man kan hitta läckor och bedöma status på fjärrvärmerör, avloppsrör och rör för dricksvatten utan att gräva upp dem, vilket är väldigt dyrt. VA- och fjärrvärmebolag har inte samarbetat tidigare kring dessa frågor men gör det nu i Urban Magma, för att överföra kunskap mellan branscherna och gemensamt arbeta med teknikutveckling och innovation för att hitta nya lösningar.

– De stora hållbarhetsutmaningarna finns i städerna som också är de som sätter ambitiösa hållbarhetsmål, säger Liisa Fansson. Stadsutvecklingsområdena Hyllie i Malmö, Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Vilans strandängar i Kristianstad fungerar som motorer i Urban Magma. Här kan innovationer både testas och implementeras.

Meeting Point Urban Magma arrangeras av Urban Magma, E-harbours, Malmö stad, Sustainable Business Hub och Union of the Baltic Cities.

Konferensen äger rum på St Gertrud, Östergatan 9, Malmö 18-19 mars. För mer information och pressackreditering mejla heidi.olsson@sbhub.se

Mer information om konferensen finns på urbanmagma.se/meetingpoint2015/

Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall. En plats som lockar utländska företag och investerare och skapar tillväxt i regionens 200 miljöteknikföretag. Det är visionen för Vinnovafinansierade Urban Magma, där Kraftringen innehar ordförandeposten.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon