Rostangripen fjärrvärmeledning orsakade läckaget i Lund

Kraftringens preliminära analys av vad som orsakade fjärrvärmeläckaget på Laurentiigatan i Lund fredagen den 6 februari är nu klar. Röret var rostangripet vilket i kombination med det höga trycket gav upphov till läckan. Rostangreppet uppstod troligtvis på grund av att den skadade delen felaktigt har vilat direkt mot betongen i ledningskulverten.

- Vi beklagar läckan och dess konsekvenser och ser naturligtvis mycket allvarligt på det inträffade. Våra tankar går till dem som på olika sätt drabbades, säger Sylvia Michel, Kraftringens koncernchef.

Kraftringen vidtar åtgärder för att minimera risken att nya läckor uppstår:

  • Nya inspektioner av samtliga äldre delar av fjärrvärmenätet sker under 2015, med både värmekamera (termograf) och andra metoder.
  • Baserat på de nya kontrollerna uppdateras riskanalysen och underhållsplanerna.
  • Kraftringen planerar för att inleda byte av den aktuella ledningssträckan så fort som möjligt.

Den aktuella fjärrvärmeledningen inspekterades med värmekamera 2012 utan att inspektionen då gav anledning att misstänka att röret var försvagat. Eftersom en tredjedel av fjärrvärmenätet inspekteras årligen så var ny kontroll inplanerad i år. Kontrollerna och riskanalyser ligger till grund för löpande uppdateringar av Kraftringens underhållsplaner.

Den tekniska livslängden på fjärrvärmerören är 50-100 år. Den aktuella rörledningen som är från 1967 är i gott skick förutom där röret har kommit i kontakt med betongen. Byte av de äldre delarna av fjärrvärmenätet i Lund pågår med arbeten bland annat på Stortorget. Större arbeten i staden kräver samordning med kommunen eftersom de begränsar framkomligheten.

- Det är viktigt att komma ihåg att fjärrvärme är en säker, trygg och hållbar energilösning. Det är mycket sällsynt med stora läckor. Vi gör vårt yttersta för att förebygga att läckor uppstår genom att löpande inspektera nätet och tar givetvis lärdom av det inträffade, avslutar Sylvia Michel.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon