Förbrukningen av gas ska minska men konsumenter och mindre gasanvändare ska inte påverkas

Idag, fredag den 9:e september har det hållits en så kallad samverkanskonferens med gasmarknadens aktörer och Energimyndigheten. Syftet har varit att diskutera tillämpningen av EU:s nya förordning gällande förbrukningsminskning av gas.

Gasförsörjningen till det västsvenska gasnätet bedöms fortsatt robust och sannolikheten för bortkopplingar är mycket låg.

Gasimporten från Ryssland till EU började minska redan förra sommaren
Efter att kriget mot Ukraina bröt ut har ett flertal sanktioner riktats mot angripande Ryssland. Följden har blivit en kraftigt minskande import av gas till Europa.

Gasnätet i Europa tillförs gas från flera håll. Tidigare låg nivån som kom från Ryssland på närmare 40%. Nu är denna nivå nere på 9%. Gaslager runt om i Europa fylls på i stadig takt, men man väljer att säkra tillgången genom att lagstifta om förbrukningsreduktion av gas.

Alla länder förväntas minska sin gasanvändning med 15%
I ett första steg är minskningen frivillig. För Sveriges del innebär detta att ett litet antal större förbrukare uppmanas att minska sin gasförbrukning så att Sverige kan nå vårt uppsatta mål.

De gasförbrukare som berörs är de som förbrukar mer än 20 gigawattimmar gas per år. Dessa storförbrukare står för ca 80-85% av gasförbrukningen i det västsvenska gasnätet. Konsumenter och mindre gasanvändare inom industri och fastigheter berörs inte av förväntad förbrukningsminskning.

Konsumenter är så kallat skyddade kunder och de kommer att få gas oavsett hur väl Sverige som nation lyckas med förbrukningsreduktionen.

För att hålla dig underrättad om utvecklingen rekommenderar vi att du följer Energimyndighetens information gällande läget på Energimyndighetens sida. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon