Så ser det ut på el- och gasmarknaden just nu

Det hade varit roligt att kunna komma med lite trevlig energinyheter så här innan Midsommar, men det är fortfarande glest mellan ljusglimtarna på elmarknaden.

Timpriserna på el fortsätter att vara väldigt hoppiga. Detta trots betydligt lägre elanvändning än under vintern. För oss som använder el i södra Sverige svänger priserna kraftigt. Det går från väldigt låga priser när elanvändningen är låg och det blåser, till att vi får lika höga elpriser som våra grannar på kontinenten.

Anledningarna är samma som under den senaste tiden; tillgänglighet av kärnkraft, möjlig överföringskapacitet inom Sverige och globala utvecklingen för gas, kol och utsläppsrätter.

Begränsad överföringskapacitet

Den största anledningen till att vi i södra Sverige fortsatt får en priskoppling mot våra grannländer är den kraftigt begränsade överföringskapaciteten inom Sverige. Problemen förvärras i samband med årliga revisioner och underhållsarbeten på kvarvarande nordiska kärnkraftverk.

För närvarande är följande kärnkraftverk i revision:

Ringhals 3 (1074 MW, Sverige)
Forsmark 1 (990 MW, Sverige)

Tyvärr har testkörningarna av nya finska reaktorn Olkiluoto 3 (1600 MW) fått avbrytas och väntas inte återupptas förrän efter sommaren. Kommersiell drift på denna nya reaktor väntas nu inte förrän i december 2022. På kontinenten har Frankrike haft en hel del problem med sina kärnkraftverk, vilket skapat oro i grannländerna då Frankrike är en stor elexportör.

Vindkraft

Det har varit ganska låg vindkraftsproduktion vilket hållit priserna skyhöga i Danmark och Tyskland. Det har å andra sidan varit dagar med stor solelsproduktion i främst Tyskland vilket resulterat i väldigt låga priser även mitt på dagen när elanvändningen vanligtvis är som högst.

Nederbörden

För närvarande är det ett lite underskott på snö och vatten i de svenska vattenkraftsmagasinen och ett mycket stort underskott i de norska vattenkraftmagasinen vilket skapar en oror för kommande vinter.

Naturgas och politik

Situationen gällande gasförsörjningen i Europa har tyvärr försämrats den sista tiden i takt med att mängden rysk gas som kommer in vid förbindelsen Nordstream 1 minskat kraftigt.

Den officiella förklaringen är hårdvaruproblem på den ryska sidan men de avtagande volymerna spär på oron som var förhärskande redan tidigare.

Flera länder har fått se sin gasimport minska till noll när man vägrat ställa upp på krav gällande betalning i rubel till exempel. Gaslagren har fyllts på i ganska rask takt de senaste veckorna, men det är fortfarande inte tillräckligt för att försörja ett gasberoende Europa om gasleveranserna skulle upphöra helt från Ryssland.

Flera länder har fattat beslut som inte alls linjerar med tidigare åtaganden gällande minskning av utsläpp inom EU. Både Tyskland och Nederländerna öppnar upp för ökad användning av koleldade kraftverk för att hantera rådande läge. Frankrike har dessutom beslutat om stora satsningar på kärnkraft, men dessa satsningar kommer först att ge effekt flera år in i framtiden.

Hela världen har dessutom mycket hastigt kastats in i en snabbt och kraftigt försämrad situation gällande inflation.

Summering av läget

Allt sammantaget ser vi fortsatt mycket stora risker på elmarknaden, framförallt för kunder i södra Sverige. Just nu är situationen gällande el- och gasförsörjningen robust men priserna kommer med stor sannolikhet att stundtals bli mycket höga.

Som vanligt rekommenderar vi sparsamhet och att man ser hur och när man använder energi. Vi rekommenderar också att man försöker sätta undan pengar under sommaren, när elanvändningen ofta är lite lägre, för att skapa en buffert inför kommande vinter.

För dig som har möjlighet att vara aktiv och flytta elanvändning inom dygnet eller veckan kan ett timprisavtal på el vara ett alternativ för att undvika pristoppar i marknaden. För dig med mindre elanvändning rekommenderar vi vårt avtal El från Trakten.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon