Vi bygger ett tryggt elnät för framtiden

Det är lätt att ta för givet att strömmen alltid fungerar, och så ska det vara. En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att vårt samhälle ska fungera. Därför har vi på Kraftringen ett stort ansvar. Vårt jobb är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer.

För att trygga elleveransen gör vi därför löpande stora investeringar i våra elnät. Näten måste ständigt övervakas, förbättras och underhållas.

Det här gör vi:

  •     Gräver ner och vädersäkrar drygt 15 mil ledning varje år
  •     Inspekterar våra elnät med hjälp av helikopter för att hitta eventuella fel
  •     Röjer ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv.


Totalt har vi cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas. Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.

Vi är beredda på det oväntade

När vi frågar våra kunder och andra intressenter vad som är viktigast för dem i vår verksamhet, är det vanligaste svaret "att strömmen inte bryts". Vi vet att när strömmen går, huset blir kallt eller internet går ner, blir vårt samhälle snabbt mycket sårbart. Kraftringen har överlag en god leveranssäkerhet men vi arbetar också ständigt för att undvika avbrott, lösa dem så snabbt som möjligt när de sker och hålla kunderna informerade om vad som händer.

Vi rustar för färre elavbrott

De senaste årens stormar (och orkaner) har varit tuffa. Tåg har stått stilla. Havsnivån har höjts med flera meter på sina ställen. Tyvärr har även elen gått hos vissa av våra kunder. Därför rustar vi nu för framtida stormar och investerar drygt en miljard kronor i elnätet de närmsta åren. Det är en investering som delvis finansieras av elfakturan. Vi är helt enkelt alla med och bidrar till ett stabilt elnät.

Syftet med vädersäkringen är att minska risken för strömavbrott. I de flesta fall ersätts de oisolerade luftledningarna med isolerad kabel i mark (jordkabel) eller i stolpe (hängkabel). Fördelarna är att elnätet blir mycket mindre känsligt för yttre påverkan som väder och vind.

Vägen till nollutsläpp går genom miljardinvesteringar i elnätet

För att leva upp till det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs en enorm energiomställning. Vi träffade Erik Häggsgård, avdelningschef för Teknik & Planering på Kraftringen, för att ta reda på Kraftringens roll i omställningsarbetet. Läs intervjun här!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon