CITyFiED

I det EU-finansierade projektet CITyFiED har Kraftringen tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) genomfört omfattande energieffektiviserings- och renoveringsinsatser på 70-talsområdet Linero i Lund. Målet har varit att uppnå samma energikrav som nybyggnationer.

Syfte

Flera svenska och europeiska bostadsområden har ett stort behov av renovering och energieffektivisering. Syftet med CITyFiED har varit att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar på hur man kan energieffektivisera äldre flerfamiljsbostäder så att de når samma energikrav som nybyggnationer, utan att det påverkar de boendes möjlighet att bo kvar. 

Mål

I Lund innebar CITyFiED att 70-talsområdet Linero rustades upp och energieffektiviserades. Under en femårsperiod har ett antal åtgärder genomförts för att göra området så energisnålt som möjligt:

  • Minskad elanvändningen i hemmet – Genom visualisering av elanvändningen i en hemapplikation kan boende i Linero följa och minska sin energianvändning och sina kostnader.
  • Smart och fossilbränslefri fjärrvärme – Med ny reglerteknik och effektivare värmeväxlare minskar energiförbrukningen. Dessutom bidrar Kraftringen med fossilbränslefria energileveranser. Kraftringens uppnådde 2020 års hållbarhetsmål, om helt fossilfri produktion av värme och el, redan 2018.
  • Lokal produktion av förnybar energi – De fastigheter som har ett större energibehov har utrustats med solceller.
  • Minskade koldioxidutsläpp – Snabbladdare för elfordon har installerats på området.
  • Energireduktion – Genom byte av fasad och fönster har fastigheternas energianvändning reduceras. 

Kraftringens roll

Genom lokal elproduktion och hållbara energileveranser har Kraftringen både bidragit till att områdets energianvändning minskat och att miljöbelastningen från resterande energianvändning minimerats.

Om CITyFiED

I projektet, som samordnades av den spanska stiftelsen CARTIF, deltog tre europeiska städer i Spanien, Turkiet och Sverige. Den totala projektbudgeten för hela CITyFiED var cirka 46 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro i EU-bidrag. CITyFiED i Lund beviljades cirka 50 miljoner kronor i bidrag. Projektet startade i april 2014 och slutade i mars 2019.

Läs mer

Mer information om CITyFiED och resultaten från projektet hittar du här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon