Fjärrvärmepris, lågtempererade fjärrvärmenätet

Lågtempererad fjärrvärme säljs och levereras i Brunnshögsområdet i nordöstra Lund. Fjärrvärmen här är baserad på återvunnen värme från forskningsanläggningarna i området. Det medför att prismodellen är uppbyggd på ett annat sätt än prismodellen för den konventionella fjärrvärmen.

Ditt pris består av två komponenter:

  • En grundavgift
  • En avgift som bestäms av vilken returtemperatur ditt system levererar tillbaka till fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet blir effektivare (och får därmed ännu lägre klimatpåverkan) om returtemperaturen hålls nere. Därför premieras du som håller ditt värmesystem väl intrimmat med en lägre avgift.

Priser, lågtempererad fjärrvärme 2024
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Grundavgift
Grundavgift   540 kr/MWh
Avgift baserad på returtemperatur
20 - 35 °C returtemperatur 5,75 kr/MWh och grad
35 - 55 °C returtemperatur 17 kr/MWh och grad

Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Beräkningsexempel

För att beräkna den totala avgiften tittar vi på vilken returtemperatur din anläggning levererar till fjärrvärmenätet.

Vid en returtemperatur på 35 grader blir returtemperaturavgiften 5,75 * (35-20) = 86,25 kr/MWh. Till detta ska läggas grundavgiften på 540 kr/MWh, det vill säga ett totalt fjärrvärmepris på 626,25 kr/MWh.

Vid en returtemperatur på 45 grader blir returtemperaturavgiften 5,75 * (35-20) + 17 * (45-35) = 256,25 kr/MWh. Till detta ska läggas grundavgiften på 540 kr/MWh, totalt i detta fall alltså 796,25 kr/MWh.

Jämförpriser

I tabellen nedan kan ni jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Prisjämförelse 2024
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 79 625 - 79 625
193 MWh 192 095 - 192 095
500 MWh 497 656 - 497 656
1 000 MWh 995 312 - 995 312

Priserna gäller vid en returtemperatur på 45 grader. Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just er fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till er fastighet. Kontakta oss för offert och pris.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon