Fjärrvärmepris, lågtempererade fjärrvärmenätet

Vi på Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion, både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser. Det lågtempererade fjärrvärmenätet i nordöstra delarna av Lund är ett exempel på hur vi skapar komfort för alla som bor eller jobbar i området, samtidigt som vi minskar klimatavtrycket från uppvärmning.

Den lågtempererade fjärrvärmen produceras främst i forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet, som ligger precis intill motorvägen E22 i Brunnshögs västra del. Anläggningens processer alstrar så mycket värme att den kan tas tillvara och faktiskt försörja hela stadsdelen även när den är fullt utbyggd.

Prismodellen för lågtempererad fjärrvärme är lite annorlunda uppbyggd jämfört med vårt vanliga fjärrvärmepris. Ditt pris består av två komponenter:

  • En grundavgift
  • En avgift som bestäms av vilken returtemperatur ditt system levererar tillbaka till fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet blir effektivare (och får därmed ännu lägre klimatpåverkan) om returtemperaturen hålls nere. Därför premieras du som håller ditt värmesystem väl intrimmat med en lägre avgift.

Priser, lågtempererad fjärrvärme 2023
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Grundavgift
Grundavgift   500 kr/MWh
Avgift baserad på returtemperatur
0 - 35 °C returtemperatur 5,3 kr/MWh och grad
35 - 55 °C returtemperatur 16 kr/MWh och grad

Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Priser, lågtempererad fjärrvärme 2022
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Grundavgift
Grundavgift   475 kr/MWh
Avgift baserad på returtemperatur
20 - 35 °C returtemperatur 5 kr/MWh och grad
35 - 55 °C returtemperatur 15 kr/MWh och grad

Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 till och med 31 december 2022. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Beräkningsexempel

För att beräkna den totala avgiften tittar vi på vilken returtemperatur din anläggning levererar till fjärrvärmenätet.

Vid en returtemperatur på 35 grader blir returtemperaturavgiften 5,3 * (35-20) = 79,5 kr/MWh. Till detta ska läggas grundavgiften på 500 kr/MWh, det vill säga ett totalt fjärrvärmepris på 579,5 kr/MWh.

Vid en returtemperatur på 45 grader blir returtemperaturavgiften 5,3 * (35-20) + 16 * (45-35) = 239,5 kr/MWh. Till detta ska läggas grundavgiften på 500 kr/MWh, totalt i detta fallet alltså 739,5 kr/MWh.

Jämförpriser

I tabellen nedan kan ni jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Prisjämförelse 2023
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 73 950 - 73 950
193 MWh 178 404 - 178 404
500 MWh 462 188 - 462 188
1 000 MWh 924 375 - 924 375

Priserna gäller vid en returtemperatur på 45 grader. Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Prisjämförelse 2022
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 70 000 - 70 000
193 MWh 168 875 - 168 875
500 MWh 437 500 - 437 500
1 000 MWh 875 000 - 875 000

Priserna gäller vid en returtemperatur på 45 grader. Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 till och med 31 december 2022.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just er fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till er fastighet. Kontakta oss för offert och pris.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon