Sezgin Kadir vald till ny ordförande för Energiföretagen Sverige

Vid Energiföretagen Sveriges föreningsstämma den 21 mars, valde en enig stämma Sezgin Kadir till ny styrelseordförande för Energiföretagen Sverige. Sezgin Kadir har under ett år innehaft posten som vice ordförande för Energiföretagen Sverige och är vd för Kraftringen Energi AB.

Det är snart åtta år sedan Energiföretagen Sverige bildades. Sedan dess har energifrågan växt till att bli en av de viktigaste frågorna i samhällsdebatten och på den politiska agendan och Energiföretagens roll som samlande röst för branschen har blivit alltmer central.

Vid årets föreningsstämma lämnade Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi, Energiföretagens styrelse efter totalt sex år varav de tre senaste som ordförande. Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen Energi AB, tillträder nu som ny ordförande.

- Energiföretagen Sverige har sedan bildandet visat att man har förmågan att samordna branschen, driva på politiken och påverka opinionen. Nu händer mycket samtidigt och när jag blickar framåt ser jag att vårt viktigaste gemensamma uppdrag är att arbeta för klimatomställning och ett robust energisystem, samtidigt som vi värnar kunder. Det är verkligen hedrande att bli vald till ordförande för den branschorganisation vars medlemmar skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Sverige, säger Sezgin Kadir, ordförande för Energiföretagen Sverige.

Energilandskapet har förändrats sedan Energiföretagens bildande 2016. Vid årets föreningsstämma presenterades därför föreningens nya långsiktiga mål, med fokus på tillgång på rätt kompetens och förutsättningar för att bygga ett robust, leveranssäkert och konkurrenskraftigt energisystem.

- Hela världen står inför den gemensamma utmaningen att fasa ut fossila bränslen och svenska företag står i frontlinjen för att ställa om sina verksamheter genom elektrifiering. Våra medlemsföretag måste nu kraftsamla och tillsammans med politiken och näringslivet göra en av de största satsningarna i Sveriges historia. Sezgin Kadirs mångåriga och starka engagemang för energibranschens utveckling i kombination med erfarenhet av ledande befattningar i medlemsföretag är en klar styrka. Våra nya långsiktiga mål, som vi klubbade på stämman, säkerställer att vi går åt samma håll – som bransch – och att vi alla strävar mot målet att göra det fossilfria samhället möjligt, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen Sverige.

Den nya styrelsen i sin helhet:

Ordförande
Sezgin Kadir, Kraftringen Energi AB

Vice ordförande
Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft AB

Övriga ledamöter
Stefan Carlson, Vara ekonomisk förening
Kajsa Hedberg, C4 Energi AB
Håkan Jönsson, Gävle Energi AB
Malin Larsson, Luleå Energi AB
Johan Mörnstam, E.ON Sverige AB
Joachim Nordin, Skellefteå Kraft AB
Andreas Regnell, Vattenfall AB
Peter Strannegård, Fortum Sverige AB
Hans Stålnacke, Bodens Energi AB
Sammy Tanhua, Skövde Energi AB

Vid Energiföretagen Sveriges föreningsstämma den 21 mars, valde en enig stämma Sezgin Kadir till ny styrelseordförande för Energiföretagen Sverige. Sezgin Kadir har under ett år innehaft posten som vice ordförande för Energiföretagen Sverige och är vd för Kraftringen Energi AB.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon