Utvecklingsmöjlighet för Kraftringen Service AB när ONE Nordic går in som ny ägare

Försäljningsprocessen att hitta ny ägare till Kraftringen Service AB startade hösten 2022 då samtliga fyra ägarkommuner - Lund, Eslöv, Lomma och Hörby - gav Kraftringen Energi godkännande att sälja dotterbolaget. Kraftringen Energi har sedan beslutet haft dialog med potentiella köpare och i slutet av januari 2024 undertecknades en affärsöverenskommelse med ONE Nordic om att successivt överta verksamheten.

- Med ONE Nordic som ny ägare i Kraftringen Service AB, koncernens entreprenadverksamhet för elkraft och belysning, vill Kraftringen Energi skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av bolaget. Något som kommer gagna ägare, aktuella kunder och dotterbolagets anställda, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef Kraftringen Energi.

Att vara en aktör på entreprenad- och belysningsmarknaden, där det sker snabb utveckling och hårdnande konkurrens med små marginaler, är inte lätt. Ett syfte med försäljningen är att utveckla bolaget, för att matcha de kompetenskrav som samhället och kunderna efterfrågar i pågående energiomställning. Med ONE Nordic som ny ägare av Kraftringen Service AB ges anställda nya utvecklingsmöjligheter.

- ONE Nordics förvärv av Kraftringen Service AB kräver Konkurrensverkets godkännande. Medan den konkurrensrättsliga utredningen pågår, fortlöper verksamheten inom Kraftringen Service AB med leveranser av produkter och tjänster enligt gällande kundavtal, förklarar Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi.

Besked om godkännande av affärsöverenskommelsen beräknas kunna lämnas av Konkurrensverket under kvartal 2 2024. Initialt kommer ONE Nordic köpa 30 procent av aktierna i Kraftringen Service med option att förvärva resterande 70 procent av aktierna den 1 januari 2026.

För mer information kontakta:
Sezgin Kadir, vd och koncernchef Kraftringen Energi
Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi
Boka tid för intervju via pressjour, tfn: 010-122 70 80

Om företagen:
Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB och är koncernens entreprenad- och servicebolag. Tjänsteområden är huvudsakligen elkraft och belysning. Kunder är framför allt elnätsbolag, byggbolag, kommuner, markentreprenörer, fastighetsbolag, industri och bolagen inom Kraftringen. Kraftringen Service AB har cirka 200 medarbetare.

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska tjänster, entreprenader och underhåll inom energisektorn. Företaget har cirka 1 500 medarbetare och omsätter ca 3,3 miljarder SEK. ONE Nordic finns på 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Malmö.

Försäljningsprocessen att hitta ny ägare till Kraftringen Service startade hösten 2022 då samtliga fyra ägarkommuner - Lund, Eslöv, Lomma och Hörby - gav Kraftringen Energi godkännande att sälja dotterbolaget. Kraftringen Energi har därefter haft dialog med potentiella köpare och i slutet av januari 2024 undertecknades en affärsöverenskommelse med ONE Nordic om att successivt överta verksamheten.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon