Ny ringledning stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma

Under slutet av januari påbörjas förberedelsearbetet för ett omfattande projekt på fjärrvärmenätet i Lomma. För att både öka leveranssäkerheten och möjliggöra för ytterligare expansion i framtiden byggs en ny ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

-Projektet kommer att knyta ihop Lommas fjärrvärmenät så att det kan matas ut värme från flera håll. Det gör den redan driftsäkra fjärrvärmen ännu mer pålitlig i framtiden, säger Rafael Papée, chef för fjärrvärmedistribution på Kraftringen.

Arbetet har planerats under en längre tid och är en del av ett stort projekt att förstärka Kraftringens fjärrvärmenät. Förberedelsearbeten kommer att starta under slutet på januari och själva grävningarna startar i början av februari.

-Det är ett omfattande arbete och för att hinna ha allt på plats innan nästa värmesäsong kommer vi att gräva på flera platser samtidigt, berättar Glen Karsberg, projektledare. Vi har många faktorer av helt olika slag att ta hänsyn till.

I området längs med Oskarsfridsvägen börjar vi tidigt för att inte påverka häckningsperioden senare i vår. I andra änden kommer Hamnallén vara avstängd under ca 10 veckor medan arbetet pågår. Även detta görs tidigt på året för att inte störa bad- och båtsäsongen.

-Vi har haft mycket god dialog och gott samarbete med Miljö- och byggavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen kring utformningen av arbetet, fortsätter Glen Karsberg, projektledare. Likaså med Lomma ridklubb och arrendatorerna av jordbruksmarken vi korsar. Vi försöker hitta förbättringsmöjligheter så att vi lämnar varje plats lite bättre än den var innan. Den kan vara till exempel nya gångstråk och ridspår i naturen och nya eller förbättrade habitat för djurlivet.

Ringledningen kommer att både möjliggöra för Lommas fortsatta expansion i framtiden och medföra en ökad leveranssäkerhet av en redan trygg uppvärmningsform.

-Detta projekt är en fortsättning på det arbete vi gjorde under 2023 då en ny förstärkningsledning lades ner under E6:an från våra anläggningar i Lund. Sammantaget gör detta att vi kan leverera mer värme från våra övriga anläggningar till Lomma, berättar Rafael Papée, chef för fjärrvärmedistribution på Kraftringen. Det förbättrar både våra möjligheter att hela tiden optimera värmeleveransen och öka mängden tillgänglig fjärrvärme i Lomma.

Kraftringens entreprenör för detta arbete är NCC.

Kontakt:
Rafael Papée, distributionschef, rafael.papee@kraftringen.se
Glen Karsberg, projektledare, glen.karsberg@kraftringen.se
Petter Duvander, kommunikationsansvarig, petter.duvander@kraftringen.se, 0722-00 17 13

Under slutet av januari påbörjas förberedelsearbetet för ett omfattande projekt på fjärrvärmenätet i Lomma. För att både öka leveranssäkerheten och möjliggöra för ytterligare expansion i framtiden byggs en ny ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon