Kraftringen satsar på publik laddinfrastruktur

Från 14 laddpunkter till 98 laddpunkter på knappt två år. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige skall nå landets mål om nettoneutralitet år 2045. Kraftringen satsar rejält på att bygga ut antalet laddpunkter i ägarkommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Hörby som ett led i arbetet med att aktivt bidra till samhällets klimatomställning.

Marknaden för elfordon växer och kommer att fortsätta att växa snabbt under de kommande åren. En viktig faktor för att fler skall våga välja elbil är att skapa trygghet för förare i att det finns goda möjligheter att ladda i offentliga miljöer. I takt med att allt fler skaffar elbil ökar såväl behovet av laddpunkter som utnyttjandegraden av dem.

- Kraftringen måste som viktig samhällsaktör gå före och ligga i täten i resan mot en mer hållbar värld. Genom Naturvårdsverket och Klimatklivet har vi nu haft möjligheten att verkligen visa vägen, främst avseende ett större antal platser i våra ägarkommuner, men även att aktualisera frågan hos kommunerna, säger Martin Eldsmark, chef Produkt och Projekt, Kraftringen.

De nya laddpunkterna för offentlig ”normal" laddning på max 22 kW är fördelade på olika platser i Kraftringens ägarkommuner. Laddpunkterna i tre av de fyra ägarkommunerna blir klara under januari - Lund får då 18 nya laddplatser, Hörby 28 och Lomma 38. Diskussioner pågår med Eslöv om nya laddpunkter.

- Genom att utöka antalet publika laddplatser i våra ägarkommuner hoppas vi att fler väljer att lämna fossila drivmedel och att ersätta dem med hållbara alternativ. Elbilen är här för att stanna, säger Annika Erlandsson, projektledare Produkt och Projekt, Kraftringen.

Kontakt:
Martin Eldsmark, chef Produkt och Projekt, Kraftringen: martin.eldsmark@kraftringen.se
Annika Erlandsson, projektledare Produkt och Projekt, Kraftringen: annika.erlandsson@kraftringen.se
Pressjour, Kraftringen: 010-122 70 80.

Från 14 laddpunkter till 98 laddpunkter på knappt två år. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de viktigaste åtgärderna för att Sverige skall nå landets mål om nettoneutralitet år 2045. Kraftringen satsar rejält på att bygga ut antalet laddpunkter i ägarkommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Hörby som ett led i arbetet med att aktivt bidra till samhällets klimatomställning.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon