10 rödlistade fågelarter häckar på Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta

Gravand, Tornseglare, Ärtsångare och Gulsparv är fyra av 10 rödlistade fågelarter som fattat tycke för Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta som häckningsplats.

Vart femte år publicerar SLU Artdatabasen tillsammans med 14 expertkommittéer en rödlista över Sveriges svampar, djur och växter som visar en bedömning av risken för att enskilda arter skall dö ut. Rödlistan gavs senast ut 2020, och nästa kommer år 2025.

10 rödlistade fågelarter (av 113 fågelarter på Rödlistan) har valt att förlägga sin häckning på kraftvärmeverket i Örtofta. Att det finns områden där det är få mänskliga störningar och att det finns gott om skrymslen och vrår att placera sina bon i är några tänkbara skäl till att just Örtoftaverket blivit en populär häckningsplats för dessa fågelarter.

- Det kan se ut som en steril och ogästvänlig miljö, men här finns till exempel en liten damm och en skogsridå som planterades när verket byggdes. Och här och var finns ställen där fåglar som lägger ägg i bohålor kan placera sina bon, berättar Martin Gierow, produktchef, affärsområde Värme & Kyla, Kraftringen.

Följande rödlistade fågelarter häckade 2023 på kraftvärmeverket i Örtofta
Gravand

Smådopping

Strandskata

Fiskmås

Tornseglare

Hussvala

Svart rödstjärt

Ärtsångare

Kråka

Gulsparv

- De flesta av de 10 rödlistade fågelarterna som häckar hos oss har den lägsta hotstatusen ”nära hotad”. Kronjuvelen är den starkt hotade tornseglaren, som häckar på undersidan av miljömätstationen i skorstenen tillsammans med hussvalor som också har en lite skärpt hotstatus, berättar Martin Gierow.

Att fiskmås och kråka finns med på rödlistan är måhända mer förvånande, men det beror på deras förändrade status.

- Det beror på att dom har minskat varaktigt. Även om dom fortfarande är mycket vanliga, blir dom alltså färre tillräckligt snabbt för att bli rödlistade, förklarar Martin Gierow.

- Nu har de flesta av de här arterna gett sig iväg på flyttning, men jag är rätt säker på att dom återkommer igen till våren. Och då förpliktigar det lite att hålla koll på var dom häckar och försöka minimera störningarna där, avslutar Martin Gierow.

För ytterligare information om Rödlistan, besök:
Rödlista 2020 (artdatabanken.se)

Kontakt:
Martin Gierow, produktchef, affärsområde Värme & Kyla, Kraftringen, martin.gierow@kraftringen.se
Pressjour: 010-122 70 80.

Gravand, Tornseglare, Ärtsångare och Gulsparv är fyra av 10 rödlistade fågelarter som fattat tycke för Kraftringens kraftvärmeverk i Örtoftaverk som häckningsplats. Vart femte år publicerar SLU Artdatabasen tillsammans med 14 expertkommittéer en rödlista över Sveriges svampar, djur och växter som visar en bedömning av risken för att enskilda arter skall dö ut. Rödlistan gavs senast ut 2020.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon