Pressinbjudan Ystad summit 8 september: Ny teknik och kundsamarbeten bidra till energiomställningen

Klimatneutrala städer är en viktig nyckel för att samhället som helhet skall kunna nå klimatneutralitet. Fastighets- och bostadssektorn står för ca en tredjedel av Sveriges energianvändning. Effekt- och energieffektiviseringar inom sektorn är därför avgörande för att städerna skall kunna bli klimatneutrala till 2030, och här har ny teknik och samarbete stor betydelse.

Storskaliga lösningar tar tid. Men det finns många mer småskaliga lösningar som är på gång och som bidrar till omställning och elektrifiering.

Kraftringen arbetar tillsammans med sina kunder och partners för att öka graden av effekt- och energieffektiviseringar som en del i möjligheterna att nå klimatneutrala städer 2030.

- En viktig del är att se helheten både i fastigheters energisystem och i energisystemet som sådant. Då kommer effekterna av effektiviseringarna hyresgäster, fastighetsägare och energibolag tillgodo samtidigt som det ökar möjligheterna att nå klimatneutralitet redan 2030, säger Karin Waldén, affärsområdeschef för Kund och energilösningar inom Kraftringen.

Historiskthar elsystemet varit uppbyggt kring stora, centraliserade produktionsanläggningar. Elnätet har överfört el i en tydlig riktning: från produktionen vid energikällan till konsumtionen hos elanvändaren. Användarna har haft en mer passiv roll, med ett relativt förutsägbart beteende, och möjligheterna till lagring av el och användarflexibilitet har varit begränsade.

Teknikutvecklingen skapar stora möjligheter. En ökad andel variabel elproduktion, småskalig distribuerad kraft, energilager, vätgas, elektrifiering av transporter, nya smarta nättekniker, ökat fokus på användarflexibilitet, digitalisering, mikronät, lokala energigemenskaper och delningsekonomi är bara några av de trender som både utmanar och skapar nya möjligheter för energisystemet 2.0. Dessa nya tekniker och trender innebär tillsammans ett paradigmskifte, som sträcker sig långt bortom själva bytet av teknik och energikällor.

Välkommen till dialog om energieffektivisering inom bostads- och fastighetssektorn, få konkreta exempel på kundsamarbeten och smarta tekniska lösningar för fastigheter och byggnader.
Seminarium: Ystad summit
Tid: Fredagen den 8 september 2023, klockan 11.00-11.45
Plats: Lokalen Crawl, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad

Kontakt och tid för intervju:
Pressjour Kraftringen: tfn 010-122 70 80.

Välkommen till dialog om energieffektivisering inom bostads- och fastighetssektorn, få konkreta exempel på kundsamarbeten och smarta tekniska lösningar för fastigheter och byggnader. Seminarium: Ystad summit. Tid: Fredagen den 8 september 2023, klockan 11.00-11.45. Plats: Lokalen Crawl, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon