Pressinbjudan Ystad summit 7 september: Bygg mer regional kraftproduktion! En nyckelfråga för Sydsverige.

I Skåne behövs all form av energiproduktion och olika energislag kompletterar varandra väl över året. Prisvärd energi är helt avgörande för företagens konkurrenskraft och för en fortsatt bra region att leva och bo i.

För att bygga ett stabilt energisystem i södra Sverige krävs en bred energimix, och en ökad lokal energiproduktion. Här spelar den skånska kraftvärmen en avgörande roll. Med ökad kraftvärme i Örtofta tryggas fortsatt produktion av värme och kyla i centrala och västra Skåne, samtidigt som andelen planerbar eleffekt ökar. Med kraftvärme kan även restvärme från forskningsanläggningar, industrier och datahallar tas tillvara och Sveriges enda sockerbruk kan fortsätta ställa om från fossil gas till förnybart producerad ånga. Vid investering i en ny kraftvärmeanläggning i Örtofta kan på sikt också produktion av både bioolja och infångning av biogen koldioxid ske.

Kraftringen planerar för utbyggnad av kraftvärme genom ett andra kraftvärmeverk i Örtofta. Inriktningsbeslut fattades av styrelse och ägare våren 2022. Ambitionen är att leda utvecklingen av framtidens energi. Sedan 2018 är Kraftringens produktion av el och fjärrvärme helt fossilbränslefri.

- Kraftvärme fungerar som en baseffekt, med planerbar kraft – och det behöver vi mer av i Skåne! Effekt- och energiunderskott påverkar inte bara näringslivs- och samhällsutveckling utan även beredskaps- och totalförsvarsfrågor. För vår del skulle det gå förhållandevis fort att bygga ut kraftvärmeproduktionen, eftersom vi har infrastrukturen på plats. Vi vill expandera vår kraftvärmeverksamhet och har ambitionen att vara i drift 2028, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef Värme & Kyla, Kraftringen.

Det finns en stark enighet bland Skånes kommunpolitiker gällande kommande elbehov, samtidigt finns det utmaningar att få expansionen att hända i rätt takt för att lyckas med elektrifiering och omställning.

Välkommen och diskutera vilka förutsättningar som behövs för mer regional kraftproduktion och en framgångsrik färdplan i Skåne.

Energifrågorna och Sydsverige – vilka är de stora effektutmaningarna och hur lyckas vi med energiomställningen? Skånes Effektkommission presenterar färdplan för Skåne:
Torsdagen den 7 september 2023, klockan 11.00-11.45,
i lokalen Baddaren, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad.

Regional kraftproduktion idag och imorgon: Dialog om utbyggnad av våra olika kraftslag i Skåne
Torsdagen den 7 september 2023, klockan 15.00-15.45,
i lokalen Crawl, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad

Kontakt och tid för intervju:
Pressjour Kraftringen: tfn 010-122 70 80

Välkommen och diskutera vilka förutsättningar som behövs för mer regional kraftproduktion och en framgångsrik färdplan i Skåne.
Ystad summit, torsdagen den 7 september 2023, klockan 11.00-11.45, i lokalen Baddaren, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad. Samt torsdagen den 7 september 2023, klockan 15.00-15.45, i lokalen Crawl, Hotell Fritiden, Österleden 19, Ystad.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon