Kraftringen och Sparbanken Skåne förbättrar lokal laddinfrastruktur för elbilar

Åtta kommuner i södra och mellersta Skåne får nu elbilsladdare med närproducerad el från Sparbanken Skånes Solcellspark. Kraftringen och Sparbanken Skåne sätter nu upp ett tjugotal publika laddare som tillskott till infrastrukturen för elfordon i Skåne.

Elbilar och andra laddbara fordon blir allt vanligare, men den så viktiga infrastrukturen med laddstationer hänger inte med i utvecklingen. Bara i Skåne ökade antalet laddbara bilar med 36 procent under det senaste året, medan de publika laddplatserna endast blev 24 procent fler. Det visar statistik som M Sverige presenterar.

- I Skåne kan det fortfarande vara glest mellan laddplatserna. Nu tar vi ett initiativ för fler laddare i södra och mellersta Skåne, med förnybar el från Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne.

Minst tre laddplatser per kommun kommer att uppföras i Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Kraftringen tillsammans med partner kommer att sköta den löpande driften av laddstationerna. Planen är att laddplatserna ska etableras relativt centralt i kommunerna, där det strömmar förbi mycket trafik till den lokala handeln.

- För att fler människor ska ha möjlighet att välja elbil krävs det också en god tillgång till laddning. Genom samarbetet med Sparbanken Skåne kan vi tillsammans bygga ut laddinfrastrukturen i Skåne. Det är en viktig del i vår gemensamma strävan att ställa om till ett hållbart samhälle, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen Energi AB.

Många experter menar att den allmänna bristen på laddinfrastruktur riskerar att påverka omställningen från fossila drivmedel. Enligt EU:s rekommendation ska antalet bilar per publik laddpunkt vara max tio. I Sverige är siffran mer än den dubbla.

Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur spelar en stor roll för omställningen av transportsektorn. Kraftringen arbetar under 2023 med flera projekt kring utbyggnad av publik laddinfrastruktur. Samarbetet med Sparbanken Skåne involverar åtta kommuner i mellersta och södra Skåne.

- Det pågår aktiv dialog med fastighetsägare och kommuner, och engagemanget är mycket stort. Behovet av en välfungerande laddinfrastruktur ökar snabbt. Det känns därför mycket bra att vi tillsammans med Sparbanken Skåne kan ta viktiga steg för att möta det behovet, säger Martin Eldsmark, chef Produkt och Projekt, Kund- och energilösningar, Kraftringen.

Sparbanken Skånes initiativ för att förtäta laddinfrastrukturen blir möjligt genom sparbanksidén. Denna går kortfattat ut på att banken ska verka som en god kraft i samhället. Vid sidan av att stödja invånare och företag för en sund ekonomi, arbetar Sparbanken Skåne med att vinst från bankrörelsen ska gå tillbaka till det lokala samhället som investeringar i framtiden.

- 24 nya laddplatser kanske inte låter jättemycket i det stora hela, men det är ändå 24 nya offentliga laddare på mindre orter i Skåne som allmänheten kan använda. Vi arbetar utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet i banken. Sparande är grunden i en sund ekonomi, och vi lånar också ut pengar till goda projekt, bland annat till kunder som vill byta till elbil. Sedan har vi ett starkt engagemang i Sparbanken Skånes Solcellspark. Detta vi gör nu blir ytterligare ett bidrag till en mer hållbar morgondag, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skåne och Kraftringen har inlett dialog med berörda kommuner för att etablera laddplatserna. Målet är att de nya laddarna ska vara på plats till årsskiftet. Laddpunkterna blir helt publika och användarna betalar själva för elen.


Kontakt
Kraftringen:
Martin Eldsmark, chef Produkt och projekt, Kund och Energilösningar, martin.eldsmark@kraftringen.se
Karin Lindroth, pressansvarig, 010-122 71 64, karin.lindroth@kraftringen.se
Sparbanken Skåne:
Johan Fjelkner, vice VD, 044-13 84 38
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

FAKTA:
Om elbilar och laddinfrastruktur i Skåne
Vid 2023 års början fanns 58 700 laddbara fordon i Skåne. Uppgifterna om antalet publika laddplatser går isär, men enligt organisationen M Sverige var de vid årets början cirka 2 500. Relationen mellan laddplatser och elfordon mäts i det så kallade CPEV-talet (Charging Points per Electric Vehicle) vilket ligger på 0,04 i Skåne. Rekommendationen från EU motsvarar ett tal på 0,1 – det vill säga max tio elbilar för varje publik laddplats. I Sverige ökar antalet elbilar snabbt, men Sverige är också ett av fyra länder i EU som inte klarar ett CPEV-tal på 0,1. Sverige har liksom Skåne ett CPEV på 0,04. Källa: M Sverige

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Kraftringen
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 280 000 kundavtal och runt 600 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Åtta kommuner i södra och mellersta Skåne får nu elbilsladdare med närproducerad el från Sparbanken Skånes Solcellspark. Kraftringen och Sparbanken Skåne sätter nu upp ett tjugotal publika laddare som tillskott till infrastrukturen för elfordon i Skåne.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon