Nya smarta mätare hos Kraftringens kunder signalerar fel snabbt och underlättar avbrottshantering

Kraftringens arbete med att rulla ut smarta elmätare till alla sina kunder närmar sig målgång. Mer än 85 procent av de totalt 110.000 elmätarna är nu utbytta och i augusti 2023 beräknas alla Kraftringens kunder ha en ny mätare installerad.

De nya mätarna ökar möjligheterna för kunderna att själva styra sin elanvändning via kundgränssnittet. Det underlättar även för dem som själva producerar sin el genom tydligare översikt över produktionen. Dessutom bidrar mätarna till en ökad leveranssäkerhet till slutkunderna.

- Det är glädjande att utrullningen till och med går snabbare än planerat, vilket innebär att allt fler kunder får ta del av alla fördelar med de nya mätarna. En fördel är att man kan koppla upp sig mot den nya mätaren och löpande följa sin förbrukning. En annan fördel är att de nya mätarna signalerar fel snabbare till nätbolaget, vilket skapar förutsättningar för kvickare hantering vid avbrott. En tredje fördel är att de nya mätarna möjliggör produktion av egen el via exempelvis solceller, berättar Diana Eriksson, projektledare för utrullningen av de nya mätarna.

Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i hela elnätet. Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av fossilfri el. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket också innebär att fler kommer att ladda hemifrån. Det riktigt stora är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen.

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att framtidssäkra elnätet och där är de nya mätarna en viktig del.

- Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla våra kunder. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet, avslutar Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

Fakta om Kraftringens byte av elmätare:

  • Under perioden 2020–2023 ska Kraftringen byta ut 110 000 el-, gas- och fjärrvärmekunders mätare ut i södra Sverige. Alla nätbolag måste byta elmätare så att kundgränssnittet finns tillgängligt till 2025-01-01. Kraftringen beräknar vara helt klara i augusti 2023.
  • Livslängden på en mätare är ca 10-12 år. Även relativt nybyggda fastigheter så kan det hända att ett mätarbyte behöver göras, då det är nya lagkrav och ny funktionalitet i de nya mätarna som inte tidigare funnits.
Kraftringens arbete med att rulla ut nya smarta elmätare till alla sina kunder närmar sig målgång. Mer än 85 procent av de totalt 110.000 elmätarena är nu utbytta och i augusti 2023 beräknas alla kunder ha en ny mätare installerad. De nya mätarna ökar möjligheterna för kunderna att själva styra sin elanvändning och de signalerar fel till nätbolaget snabbare vilket underlättar vid avbrott.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon