Låt även biogaskunder ta del av elpriskompensationen

Kraftringen välkomnar regeringens beslut om en kompensation till elkunderna för det höga elpriset. Men vi saknar en motsvarande kompensation till de hushåll som värmer upp sin bostad med biogas.

-Det vore olyckligt om kunder börjar överge biogasen och istället väljer värmepumpar med direktverkande el som energikälla i ett redan ansträngt elsystem, säger Mark Fenzel Affärsområdeschef för el- och gashandel på Kraftringen.

Situationen blir inte bättre av ett krigstörstigt Ryssland som på ett omotiverat och fegt sätt nu väljer att invadera Ukraina. Våra tankar finns hos de ukrainska medborgarna. Men kriget påverkar även energimarknaden och särskilt gasmarknaden.

- Vi ser redan tecken på kraftigt höjda gaspriser som en följd av en oroligare omvärld. Detta i ett läge när många gaskunder redan har haft ett högt pris i flera månader. Trots detta väljer regeringen att inte kompensera alla hushåll som värms upp av biogas. Ett misstag som vi hoppas att regeringen åtgärdar snarast, fortsätter Mark Fenzel.

Biogas är mer än ett bränsle – det är ett system för cirkulär ekonomi. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel.

- Det är olyckligt att biogaskunder straffas för att de har valt en hållbar energikälla som inte belastar energisystemet, när prognoserna gör gällande att vi ska mer än fördubbla elanvändning till 2045. Här måste regeringen göra rätt och se till att även hushåll som värms upp med biogas får kompensationen, avslutar Mark Fenzel Affärsområdeschef för el- och gashandel på Kraftringen.

- Vi ser redan tecken på kraftigt höjda gaspriser som en följd av en oroligare omvärld. Detta i ett läge när många gaskunder redan har haft ett högt pris i flera månader. Trots detta väljer regeringen att inte kompensera alla hushåll som värms upp av biogas. Ett misstag som vi hoppas att regeringen åtgärdar snarast, fortsätter Mark Fenzel.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon