Kraftringen har utvecklat en unik lösning för återbruk av tappvatten från fjärrvärmenätet

För stabil tillgänglighet och hög servicegrad av fjärrvärmeleveranser krävs planerade underhåll och reparationer. Kraftringen har nu testkört en helt ny mobil container för återbruk av tappvatten, med mycket positivt resultat. En unik lösning som egenutvecklats av företagets värmetekniker och som kommer spara vatten, minska transporter och därmed även klimatpåverkan.

- Kraftringens nya mobila containers gör att fjärrvärmevatten som tappas vid stora reparationer effektivt och säkert kan återföras tillbaka i systemet efter arbetet är klart. Vi kommer nu kunna spara många transporter med spolbil, men framförallt återbruka tappvatten på ett säkert sätt, berättar Rafael Papee, distributionschef på Kraftringen Värme & Kyla.

Kraftringens fjärrvärmenät består av ett rörnät på 108 mil där Lomma, Dalby, och Eslöv förbinds via Lund och Örtofta. Från värmeverket i Örtofta, mitt i Skåne, går dessutom en ledning som kopplar med fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg. Totalt cirkulerar 20.000 kubikmeter vatten i systemet. Vatten som måste hålla korrekt temperaturen och tryck för att alla kunder ska få den värme som efterfrågas. 

När ett fjärrvärmenät ska servas behöver en begränsad del av nätet sektioneras samt tömmas på vatten. Därefter sker normalt sätt transport av det varma vattnet med spolbil till en värmeanläggning för omhändertagande. Fjärrvämevattnet är grönfärgat och ofarligt för miljön vid avsvalnad temperatur.

- Vi har letat efter en lösning för att slippa köra tappvatten med spolbil vid de tillfällen där det behövts. Med den nya mobila containerlösningen kan det varma vattnet säkert tappas från systemet, lagras medan serviceunderhåll pågår och sedan återföras i systemet igen, förklarar Rafael Papee, distributionschef på Kraftringen Värme & Kyla.

Kraftringens värmetekniker har länge arbetat för att utveckla en flexibel och säker lösning för hantering av tappvattnet. Och igår genomfördes slutliga tester av den nya mobila tappvattenlösningen med gott resultat.

- Det är positivt att vi äntligen har ett mobilt alternativ klart för att effektivt kunna återbruka vårt tappvatten. Jag är mycket stolt över Kraftringens duktiga värmetekniker, med Mickael Jönsson i spetsen, som gjort detta möjligt. En egenutvecklad lösning, som jag tror vi är unika med i Sverige, säger Rafael Papee, distributionschef på Kraftringen Värme & Kyla.

För mer information kontakta:

Rafael Papee, distributionschef Kraftringen Värme & Kyla, telefon: 070-574 28 13
Sara Hoff, kommunikationschef Kraftringen, pressjour: 010-122 70 80

Pressbilder på den nya containerlösningen finns att ladda ner: https://www.mynewsdesk.com/se/...

För stabil tillgänglighet och hög servicegrad av fjärrvärmeleveranser krävs planerade underhåll och reparationer. Kraftringen har nu testkört en helt ny mobil container för återbruk av tappvatten, med mycket positivt resultat. En unik lösning som egenutvecklats av företagets värmetekniker och som kommer spara vatten, minska transporter och därmed även klimatpåverkan.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon