Mångmiljonsatsning med fossilfri ånga till Örtofta sockerbruk utanför Eslöv ger betydande klimatfördelar

Med en investering på omkring 80 miljoner kronor satsar Kraftringen och Nordic Sugar nu i ett unikt energisamarbete. Satsningen innebär att Örtofta fossilbränslefria värmeverks outnyttjade produktionskapacitet av ånga kan överföras till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i produktionsprocessen.

- Det här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Med vår fossilfria produktion kan vi medverka till att Nordic Sugar kan minska sina utsläpp och samtidigt nyttja vårt kraftvärmeverk på ett än mer optimalt sätt, säger Patrik Schneider, produktionschef, Kraftringen.

Satsning på framtiden

Sveriges klimatmål om att senast 2045 ha reducerat sitt nettoutsläpp av växthusgaser till noll kräver stora omställningar i industrin. En viktig nyckel blir bland annat att ersätta fossil energi med fossilfri. Med den fossilfria ångan från Kraftringens värmeverk i Örtofta, kan närmare 25% av Nordic Sugars samlade energibehov på sockerfabriken i Örtofta täckas, vilket motsvarar uppvärmningen av omkring 4 000 villor under ett år. Samtidigt bidrar investeringen till en utsläppsminskning från sockerproduktionen med omkring 17 000 ton CO2 per år.

- Mycket positivt. Jämfört med 1990 har vi redan minskat våra koldioxidutsläpp med 60%. Med samarbetet tar vi nu ytterligare ett steg i detta viktiga arbete mot koldioxidneutralitet i linje med företagets och Sveriges klimatmål. Samtidigt betyder tillgången till lokalproducerad energi att vi får större flexibilitet med energi från två håll, säger Olof Dahlgren fabrikschef på Nordic Sugar Örtofta.

Anläggningarna kopplas samman

Tankarna bakom projektet är nyskapande och har kunnat arbetas fram tack vare den geografiska närheten mellan anläggningarna. I kort går det ut på att ångan från värmeverket förs över till sockerfabriken via en rörledning, som byggs mellan de två anläggningarna. Byggnadsarbetet planeras starta under hösten 2021 och anläggningen tas i drift hösten 2022.

För mer information kontakta

Olof Dahlgren, fabrikschef, Nordic Sugar Örtofta, tel 0709 537133
Mattias Brage, presschef, Kraftringen, tel 010 1227575

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.
Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se

Nordic Sugar är en del av Nordzucker, en av världens ledande sockerproducenter. Vår produktion bygger på naturliga råvaror, primärt sockerbetor, som är odlade lokalt. Av betorna tillverkar vi även bioetanol och ett energirikt fodersortiment. Hållbarhet längs hela värdekedjan har vår högsta prioritet.
Våra totalt 3 800 medarbetare på 21 sockerfabriker och raffinaderier i Europa och Australien står för produkter av hög kvalitet och service, vår grund för fortsatt tillväxt. I Sverige är vi 400 medarbetare som arbetar på 3 kontor och fabriker.
- Det här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Med vår fossilfria produktion kan vi medverka till att Nordic Sugar kan minska sina utsläpp och samtidigt nyttja vårt kraftvärmeverk på ett än mer optimalt sätt, säger Patrik Schneider, produktionschef, Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon