Stäng stäng ikon

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Vår kundservice har för närvarande inte mer information och vi väntar på mer detaljer. Svarstiderna på telefon och mail är mycket långa just nu. Vi tackar för din förståelse och tålamod.

Läs om regeringens nya förslag på elpriskompensation. Kundservice har inte mer information just nu, inväntar detaljer. Svarstiderna är tyvärr långa just nu. Tack för ditt tålamod.

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen ser allvarligt på strömavbrotten i Lund

Under februari månad har det inträffat fyra strömavbrott i Lund. Kraftringen ser med stort allvar på detta. Avbrotten är varken acceptabla för Kraftringen eller våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla rutiner. För att säkra upp den framtida elförsörjningen kommer vi fortsätta med vårt kontinuerliga underhållsarbete. Vi gör även stora investeringar för att allt snabbare kunna agera om avbrott ändå sker. Följande avbrott har inträffat:

Avbrott i Lund 2021-02-08

Orsak: Avbrottet berodde på ett fel i vår styr- och kontrollutrustning i en av våra transformatorstationer. Avbrottet pågick i 10 minuter och drabbade 8870 kunder.

Avbrott i Lund 2021-02-09

Orsak: Samma fel i som kvällen den 8 februari. Inträffade när felet skulle åtgärdas och under felsökning. Avbrottet pågick då i fem minuter. 8870 strömlösa kunder.

Avbrott i Lund 2021-02-22

Orsak: Det var fel på en av våra kablar. Kabeln har identifierats och kommer nu att repareras. 5700 kunder drabbades. Pågick i ca 12 minuter.

Avbrott i Lund 2021-02-24

Orsak: Tekniskt fel i en anläggning i Lund som drabbade 2900 kunder i Lund. Avbrottet pågick i ca 30 minuter.

Kraftringens bedömning är att det är ett tråkigt sammanträffande som har drabbat våra kunder i Lund. Av de fyra avbrotten är det tre olika orsaker till avbrotten, det är lokala fel i Kraftringens nät alternativt i kundanläggning som påverkat Kraftringens nät och det finns ingen koppling till en kapacitets eller effektbrist.

För att detta inte ska hända igen tittar vi nu närmare på dessa händelser och ser vilka insatser som vi kan vidta. Historiskt sett har Lund en mycket god tillgänglighet och få avbrott. Det är något som Kraftringen fortsätter att arbeta för.

Kraftringen ser allvarligt på strömavbrotten i Lund