Kraftringen och Öresundskraft återtar mätverksamhet

Kraftringen och Öresundskraft har tagit ett inriktningsbeslut att överföra verksamheten från det gemensamma mätvärdesbolaget Prometera till de båda ägarbolagen. Detta som ett led i att effektivisera hanteringen av mätvärden. När överföringen är avslutad kommer Prometera att avvecklas.

Prometera AB bildades 2012 av Kraftringen och Öresundskraft för gemensam hantering och utveckling av energimätning inom el, fjärrvärme, gas och fjärrkyla. Idag har bolaget 29 medarbetare i Helsingborg.

– Att samla mätvärdeshanteringen i eget bolag var rätt då beslutet togs men sedan dess har utvecklingen accelererat. Idag ser vi betydande synergieffekter i att återta mätvärdesverksamheten och låta den arbeta direkt i vår egen organisation. Det säger Mats Didriksson, ordförande i Prometera och affärsområdeschef Energi vid Kraftringen.

– Den tekniska utvecklingen i elnäten går snabbt, samtidigt som digitalisering av mätvärden och mätvärdesinsamling skapar nya möjligheter. De möjligheterna kan vi bättre utnyttja och utveckla genom att integrera mätvärdesverksamheten med vår distributionsverksamhet, säger Håkan Rannestig, vice ordförande i Prometera och chef för affärsområde Distribution vid Öresundskraft.

Inriktningsbeslutet berör samtliga medarbetare på Prometera. MBL-förhandlingar inleds inom kort.

– Ambitionen är att göra överföringen till respektive ägarbolag så smidig som möjlig. När det är klart ska bolaget avvecklas vilket beräknas vara klart mot slutet av 2018, säger Michael Hallner, vd för Prometera.

För mer information kontakta:

Mats Didriksson, Styrelseordförande Prometera AB tel. 070 – 287 31 16

Håkan Rannestig, Vice ordförande Prometera AB tel. 070-000 35 18 

Michael Hallner, vd, Prometera AB, tel. 0705-18 70 83

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon