Kraftringen bjuder in till event om energieffektivisering av befintlig bebyggelse

Den 16 juni bjuder Kraftringen tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighets AB och IVL Svenska Miljöinstitutet in till en förmiddag i energieffektiviseringens tecken.

Deltagarna, som främst är politiker och tjänstemän från kommun samt bygg-, fastighets- och energibranschen, kommer att få veta mer om energieffektiv renovering både ur ett europeiskt och regionalt perspektiv. Det blir en rad konkreta exempel från arbetet i Lund och samtal om hur olika aktörer genom samarbete kan skapa framtidens hållbara energisystem.

– Även om kommunen växer och vi kan bygga nytt och energismart så måste vi jobba med den befintliga bebyggelsen, annars kommer vi inte att kunna uppnå våra klimatmål, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun.

I Lund ska projektet rusta upp två 70-talskvarter på Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Förmiddagen avslutas med en rundvandring på området där deltagarna får veta mer om de konkreta åtgärder som görs inom EU-projektet CITyFiED, ett av de största projekt som beviljats inom EU:s 7:e ramprogram. Projektet fokuserar på att ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. I projektet ingår förutom Lund, städer i Spanien och Turkiet och det följs av över 60 städer i Sverige och övriga Europa som i nästa steg ska kunna implementera liknande lösningar.

– Energifrågan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Thomas Eriksson, Kraftringens projektledare för CITyFiED. Målet är att vi tillsammans med LKF ska minska energianvändningen med 31 procent i området på Linero. Kraftringen ska bland annat installera solceller, förbättra fjärrvärmenätet och göra elnätet smartare.

Den 16 juni bjuder Kraftringen tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighets AB och IVL Svenska Miljöinstitutet in till en förmiddag i energieffektiviseringens tecken.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon