Vårt arbete för att bli ledare inom hållbar energi

Som energiföretag har vi stora möjligheter att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och har gjort så sedan vi startade vår hållbarhetsresa på 1970-talet. Genom fossilfria och resurseffektiva energilösningar, som tar hänsyn till både människor och natur, tar vi ansvar och hjälper dig som kund att göra detsamma.

Vår hållbarhetsprocess

Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Kraftringens hållbarhetsarbete. Sedan 2007 har vi minskat koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet med 97 % (scope 1 och 2). Eftersom vår energiproduktion är så gott som fossilbränslefri ligger de kvarvarande utsläppen främst i vår leverantörskedja. Nu fortsätter vi vår hållbarhetsresa, både genom att fortsätta jobba med vår egen verksamhet och genom samarbete med andra aktörer.

Under 2021 introducerade vi en ny process för att styra hållbarhetsarbetet och delar in de viktigaste hållbarhetsfrågorna i tre kategorier: Klimat, Miljö och Samhälle, medarbetare och ägare.

Våra tre hållbarhetsmål

För att sätta riktningen och styra hållbarhetsarbetet har vi tre övergripande strategiska målsättningar inom vart och ett av kategorierna Klimat, Miljö samt Samhälle, ägare och medarbetare. Tillsammans med handlingsplanerna inom respektive fokusområde stakar dessa strategiska hållbarhetsmål ut vägen till vår vision “Energi för framtida generationer”.

Hållbarhetsmål.png

Samverkan med andra aktörer

Även om arbetet med vår egen verksamhet är viktigt, kan vi nu göra störst nytta genom att stödja andra aktörer. Genom samarbete och samverkan vill vi hjälpa andra att minska sina klimatavtryck och på så sätt leda omställningen av ett hållbart samhälle. Här är några exampel på samarbeten som gett stora resultat.

Nordic Sugar i Eslöv: 25 % reducerade utsläpp från sockerbruket
Sedan 2021 har vi ett unikt samarbete med sockerbruket Nordic Sugar i Eslöv som minskar sina utsläpp med 25 % tack vare fossilfri ånga från Örtoftaverket.

Nordicånga.JPG

Satsningen innebär att Örtofta fossilbränslefria värmeverks outnyttjade produktionskapacitet av ånga kan överföras till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i produktionsprocessen.


Lunds kommun:  70 % minskade koldioxidutsläpp
Nyligen blev Lunds kommun utnämnd av EU till att bli en av EU:s första klimatneutrala städer. Det är ett viktigt kvitto på det gemensamma arbete som Kraftringen har gjort tillsammans med Lunds kommun.  

ortoftaverket_by_night.jpg

Tack vare våra stora investeringar i bland annat fjärrvärme och vårt kraftvärmeverk har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med 70 % i Lunds kommun.

Varje år rangordnar tidningen Aktuell Hållbarhet Sveriges kommuner utifrån deras miljöarbete. 2022 hamnade Lund högst upp i listan när Lunds miljöarbete jämfördes med kommuner av samma storlek – på plats 1 av 108. Läs hela artikeln på lund.se.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon