Arbete pågår med avhjälpning av återkommande kortare avbrott i Satserup

Kunder i Satserup-området, framför allt i norra Satserup, har under en tid drabbats av återkommande kortare avbrott. 

Det pågår ett arbete i Satserup-området i höst för att trygga elförsörjningen och öka leveranssäkerheten. Det är av stor vikt att elnäten regelbundet underhålls, förstärks och byggs ut, så att framtidens behov kan mötas. Investeringen i förstärkningar i Satserup uppgår till cirka 4 miljoner kronor. 

Nätet i Satserup-området består idag till stor del av luftburna oisolerade ledningar. Arbete pågår nu med att byta ut de känsligare oisolerade ledningarna till isolerade ledningar istället. Isolerade ledningar står bättre emot om till exempel träd skulle falla på ledningarna i samband med storm. 

I samband med arbetet med att byta ut de oisolerade ledningarna till isolerade, kommer även uttjänta stolpar att bytas ut, ledningsgator att breddas med mera. 

Arbetet beräknas pågå till strax före jul. 

I samband med arbetet kommer det att förekomma en del planerade, tillfälliga strömavbrott. 

För att kunder hos Kraftringen snabbt och smidigt ska få information om akuta avbrott som berör en, kan man få kostnadsfri sms-avisering av avbrottsinformation direkt i sin mobil. 

Läs mer om hur du registrerar ditt mobilnummer för avbrottsinformation här. Det går också bra att ringa vår kundservice för att få hjälp med detta: 020-32 61 00. 

Arbetet syftar till en säkrare elleverans i Satserup-området. Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå i samband med arbetet, och vill samtidigt tacka för visat tålamod!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon