Miljövarudeklarationen av våra fjärrvärmeleveranser skapar ringar på vattnet

Kraftringens fjärrvärmeproduktion är sedan flera år tillbaka 100 % fossilbränslefri. Trots att fjärrvärmeproduktionen är fossilbränslefri orsakar den ändå vissa utsläpp under sin livscykel. I livscykeln innefattas nämligen allt ifrån utvinning av råvaror och transport av bränsle till produktionsanläggningar, till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar. För att beräkna fjärrvärmens totala klimatpåverkan över hela livscykeln har Kraftringen gjort en miljövarudeklaration, EPD (Environmental Product Declaration), på sitt största fjärrvärmenät som sträcker sig över Lund, Lomma och Eslöv.

man.jpg

När Kraftringen lanserade EPD:n i höstas fick vi indikation på att vår fjärrvärme har betydligt lägre klimatpåverkan än det svenska medelvärdet för fjärrvärme. Det visar att vårt hållbarhetsarbete har gett resultat och det är vi väldigt glada för, säger Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen. Vi är dock inte nöjda där, utan fortsätter att aktivt arbeta med att fjärrvärmen ska bidra med så låg klimatpåverkan som möjligt.

I samband med lanseringen av EPD har Kraftringen valt att ersätta ”Ursprungsmärkt Fjärrvärme”, där man idag allokerar förnybart bränsle till kunderna, med Klimatneutral Värme. Det innebär att Kraftringen beräknar och klimatkompenserar för fjärrvärmens totala utsläpp av växthusgaser över hela livscykeln. För kunden innebär det fjärrvärme som totalt sett bidrar med nettonoll-utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Sara_250x300.jpg

- ”Ursprungsmärkt Fjärrvärme” är fjärrvärmens motsvarighet till elens ”grön el”, men då hela vår fjärrvärmeproduktion är 100% fossilbränslefri finns det inte längre någon anledning att allokera ett visst bränsle. Vi ser däremot att många företag har ambitiösa mål att nå klimatneutralitet inom en nära framtid och det ställer höga krav på nettonoll-utsläpp från deras verksamheter. Vi vill gärna vara med och bidra till våra kunders omställning, berättar Sara Sellin, affärsutvecklare på Kraftringen.

Produkten Klimatneutral Värme erbjuds till företagskunder i Lund, Lomma och Eslöv. I takt med att fler EPD:er beräknas på Kraftringens övriga fjärrvärmenät kommer även fler kunder att kunna välja Klimatneutral Värme.

- Vi väljer att klimatkompensera genom projekt som kan påvisa utsläppsminskningar. Allt eftersom marknaden mognar kring klimatkompensation för negativa utsläpp, det vill säga kolinlagrande åtgärder, kommer vi att utvärdera även denna möjlighet, berättar Sara Sellin. Det hållbarhetsarbete vi gör innan vi slutligen klimatkompenserar står alltid i fokus, och med vår EPD har vi fått ett kvitto på att vi ligger i framkant. Vi kommer dock aldrig att bli helt nöjda, utan alltid arbeta för att minska vår klimatpåverkan ytterligare.

Klimatneutral Värme ersätter vid årsskiftet 2022/2023 den tidigare produkten Ursprungsmärkt Fjärrvärme.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon