Priser & avtalsformer för gashandel

Här är våra aktuella gaspriser och avtalsformer.

Väljer du ett fast pris har du lite mer kontroll under avtalsperioden eftersom nettopriset per kWh inte kommer att ändras under avtalsperioden, endast energiskatt och moms. Om du däremot väljer rörligt gaspris ändras det varje månad och kan både gå upp och ner. Anvisningspris är det pris du får om du inte gjort ett aktivt val. 

Prisändringar till följd av ändrade skatter eller avgifter samt införande av nya skatter eller avgifter får dock ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående underrättelse. Motsvarande gäller för andra ändringar till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknande föreskrifter. Av efterföljande faktura framgår det när prisändringen har skett och hur stor den är. 

Vill du teckna gasavtal?

Klicka här om du vill teckna gasavtal med oss

Aktuella priser för gashandel

Startdatum för befintliga kunder: 2017-05-01

Startdatum för nya kunder: 2017-05-01

Fast 1, 2 och 3 år 
 År  Netto  Skatt  Moms  Totalt
 1 27,90 30,66 14,64 73,20
 2 27,90

30,66

14,64 73,20
 3 27,90

30,66

14,64 73,20

Samtliga priser är i öre/kWh och exklusive årsavgift om 252 kr (315 kr inklusive moms).

Rörligt med bytesrätt 1 år (pris i jan)
År Netto Skatt Moms Totalt
1 24,70 30,66 13,84 69,20

Samtliga priser är i öre/kWh och exklusive årsavgift om 252 kr (315 kr inklusive moms).

Anvisningspris
Netto Skatt Moms Totalt
44,30 30,66 18,74 93,70

Samtliga priser är i öre/kWh och exklusive årsavgift om 252 kr (315 kr inklusive moms).

Övrigt
Totalpriserna inkluderar förutom gaspriset också nu gällande skatt och moms. Skatten (energi + koldioxid) är i dagsläget 30,28 öre/kWh. Beroende på gasens kvalitet kan värmevärdet ändras. Nätavgifter tillkommer och faktureras av din nätägare.

Rörligt gaspris har en avtalsperiod på 1 år och gaspriserna ändras varje månad. Med rörligt gaspris blir det möjligt att byta avtalsform under pågående avtalsperiod om du vill.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]