Så påverkar invasionen av Ukraina energimarknaden

Uppdaterad 22-03-2022

Det är kriget i Ukraina som helt och hållet styr utvecklingen på energimarknaden, det kan inte nog poängteras hur nervöst och slagit alla råvarumarknader rör sig just nu.

Gasmarknaden

Framförallt är det gasmarknaden som rört sig med stora svängningar sedan kriget bröt ut. Som högst var priset på naturgas uppe på rekordnivåer på runt 340€/MWh. Det var en uppgång med svindlande 10.000% sedan lägsta nivån under sommaren 2020 då gasen handlades under 4€/MWh. Just nu handlas naturgas runt 100€/MWh

Priset på gas var dock högt redan innan kriget bröt ut i slutet av februari och det beror på att gaslagerna i Europa var mycket låga redan förra våren. Anledningarna till de låga lagren var bland annat en sen köldknäpp i Europa, underhållsarbeten på flera gasfält och problem med import av flytande gas (så kallad LNG: Liquefied Natural Gas). Lagernivåerna förbättras just nu ständigt trots kriget i Ukraina. Rysk gas flödar fortfarande in i Europa genom två av tre stora pipelines. Mycket av flödet går fortsatt genom Ukraina, men när den lokala industrin fått stänga i samband med kriget blir det ironiskt nog mer gas till resten av Europa. Importen av LNG ligger nu på rekordhöga nivåer, främst från USA.

De höga gaspriserna innebär att det just nu strömmar in enorma belopp till Ryssland, ca 0,5 miljarder euro per dag!

EU arbetar för att minska beroendet av rysk gas och olja

Det pågår en närmast frenetisk aktivitet i EU för att minska beroendet av rysk gas (och olja) på både lång och kort sikt. Initiativet som snabbhanterats heter REPowerEU och det går att hitta mer information (på engelska) här

Det är oerhört stora satsningar som föreslås för att uppnå ambitionen att redan innan årets slut kunna minska beroendet av rysk gas med 75%. Det är som sagt redan rekordhög import av LNG till Europa och det kan bli svårt att öka från den här nivån. Det är tydligt att det kommer att bli en skur av politiska styrmedel, både piska och morot, för att detta ska lyckas. Stora satsningar görs bland annat på biogassektorn och vätgas.

Priset på utsläppsrätter faller

I takt mer att gaspriserna skenat har priset på utsläppsrätter fallit brant från 95 €/ton till 55 €/ton men har hämtat sig lite de senaste dagarna. Även här är det stor osäkerhet kring utvecklingen för Europas ekonomi som får många investerare att fly marknaden.

Elpriserna

Priserna på el i Tyskland följer gasprisutvecklingen i mycket hög utsträckning och det är gaspriset som sätter taket för elpriset i Tyskland. I grova drag kan man säga att priset på el i Tyskland är ungefär dubbla gaspriset.

Ett gaspris på 300 €/MWh innebär alltså att priset på el i Tyskland ligger runt 600 €/MWh vilket i svenska kronor innebär ca 6 SEK/kWh – priset som vi faktiskt sett under enskilda timmar i elområde 4 de senaste veckorna.

Hur ser det ut om vi tittar lite längre fram?

Det sammanbyggda elnätet i Europa i kombination med bristande överföringskapacitet inom Sverige gör att de tyska elpriserna smittar av sig på priserna i främst elområde 4, men ibland även i andra delar av Sverige. Under många år har de svenska elpriserna varit lägre på sommaren men i takt med att kärnkraftsproduktion lagts ner i söder de senaste åren har det uppstått allt större problem med överföringskapaciteten från norr till söder, särskilt i samband med revisioner och underhållsarbete i kvarvarande reaktorer.

Det finns en stor risk för kraftigt svängande priser under sommaren i elområde 4. Med större överföringsbegränsningar ökar exponeringen mot den tyska elmarknaden. Beroende på sol- och vindkraftsproduktionen i Danmark och Tyskland kan vi komma att se omväxlande väldigt höga och väldigt låga priser under sommaren.

Vanliga frågor om energimarknaden i förhållande till krisen i Ukraina.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon